felicitare-cu-1-septembrie.jpg

Dragi elevi, părinți, profesori!

Clopoțelul bate iarăși la ușa tuturor școlilor, pentru a aduna, elevii, mari și mici.

Sălile de clasă, proaspăt reparate, manualele, noi și îngrijite, așteaptă ca ușile să se deschidă pentru torentul nestăvilit. Pedagogii, dornici să-și urmeze chemarea sufletului,, Vă așteaptă azi în pragul școlii. Să ne dea Domnul un an școlar binecuvântat tuturor!

Urmați-vă visele!

   

227512maxim

Lunarului Securității Cibernetice, s-a organizat  în toate instituțiile de învățămînt preuniversitar din raion, în perioada 01-31 octombie 2016.

 

  Lunarul este organizat anual, în contextul Agendei de e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova, ca parte a celei mai mari campanii de conștientizare a importanței securității în mediul online - Lunarul European a Securităţii Cibernetice, organizat de Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor ENISA, în scopul consolidării culturii digitale a populaţiei şi sporirii nivelului de conștientizare privind amenințările din mediul online.

Lunarul securităţii Cibernetice a cuprinde o serie de acţivități desfășurate la nivelul instituțiilor de învățămînt dedicate promovării siguranţei online şi securităţii informaţiei, creşterii nivelului de conştientizare a populaţiei asupra ameninţărilor din mediul online

Sau oragnizat urmatoarele activități acţivități:
- informarea tuturor elevilor despre existențaportaluluiwww.siguronline.md
- difuzarea materialelor, spoturilor informative elevilor, părinților, cadrelor didactice
- desfășura activități extrașcolare (discuţii – dezbateri, concursuri, victorine, etc.)
- informarea elevilor, părinților, cadrelor didactice despre posibilitatea utilizării mecanismului (softului) de raportare automată cu privire la conținutul ilegal și dăunător copiilor, întîlnit pe Internet, care poate fi descărcat pe link-ul http://www.siguronline.md/soft-raportare
- informarea părinților despre posibilitatea instalării programelor antivirus cu activarea opțiunii Control Parental (Parental Controls), destinată filtrării informației dăunătoare copiilor.

aici