pedagog.png

Stimate vizitator al site-ului DÎTS!

  Vă mulțumim pentru fidelitatea cu care ne urmăriți și, prin aceasta, întrevedem o atitudine pentru valoarea educației.

 Recent, Direcția Învățământ Tineret și Sport a lansat campania ”Vreau să devin PEDAGOG”. Este o acțiune în consens cu campania Ministerului Educației Culturii și Cercetării, cu acelaș titlu, și are, ca scop, vizibilizarea cadrului didactic, a rolului lui în societate și, implicit, este o modalitate de ghidare în carieră a tinerilor, dar și o oportunitate pentru societatea civilă de a se expune asupra rolului educației și creșterii calității ei.

  Vă invităm să veniți cu sugestii la creșterea calității școlii călărășene și mizăm pe un parteneriat, de nădejde, cu beneficiarii sistemului de educație care sânt elevii și părinții lor, în primul rând.

            Cu multă considerațiune,

Elena Gonța, șef DÎTS


   

227512maxim

Lunarului Securității Cibernetice, s-a organizat  în toate instituțiile de învățămînt preuniversitar din raion, în perioada 01-31 octombie 2016.

 

  Lunarul este organizat anual, în contextul Agendei de e-Transformare a Guvernului Republicii Moldova, ca parte a celei mai mari campanii de conștientizare a importanței securității în mediul online - Lunarul European a Securităţii Cibernetice, organizat de Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor ENISA, în scopul consolidării culturii digitale a populaţiei şi sporirii nivelului de conștientizare privind amenințările din mediul online.

Lunarul securităţii Cibernetice a cuprinde o serie de acţivități desfășurate la nivelul instituțiilor de învățămînt dedicate promovării siguranţei online şi securităţii informaţiei, creşterii nivelului de conştientizare a populaţiei asupra ameninţărilor din mediul online

Sau oragnizat urmatoarele activități acţivități:
- informarea tuturor elevilor despre existențaportaluluiwww.siguronline.md
- difuzarea materialelor, spoturilor informative elevilor, părinților, cadrelor didactice
- desfășura activități extrașcolare (discuţii – dezbateri, concursuri, victorine, etc.)
- informarea elevilor, părinților, cadrelor didactice despre posibilitatea utilizării mecanismului (softului) de raportare automată cu privire la conținutul ilegal și dăunător copiilor, întîlnit pe Internet, care poate fi descărcat pe link-ul http://www.siguronline.md/soft-raportare
- informarea părinților despre posibilitatea instalării programelor antivirus cu activarea opțiunii Control Parental (Parental Controls), destinată filtrării informației dăunătoare copiilor.

aici