Direcţia Învățământ Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia de director pentru Gimnaziul Sadova, r. Călăraşi, La funcţia de director al instituţiei de învățământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic)

Direcţia Învățământ Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia  de director pentru Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” or. Călărași, La funcţia de director al instituţiei de învățământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani; cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decât limba română- cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

Direcţia Învăţămînt Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia  de director pentru Gimnaziul Horodiște, r. Călăraşi,  La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română- cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă); este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

La funcţia de metodist poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vâsta de 65 ani; cunoaşte limba de stat; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

  Direcţia Învăţămînt Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia de şef al Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică în cadrul DÎTS.

Se  anunţă concurs la funcţia  de director pentru Gimnaziul Dereneu, r. Călăraşi.  La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova;

Concurs

la funcţia de director adjunct pentru educaţie al ” Vasile Alecsandri”

  Instituţia Publică LT” Vasile Alecsandri”anunţă concurs la funcţia de director adjunct pentru educaţie al LT” Vasile Alecsandri”.

Instituţia Publică Gimnaziul Săseni anunţă concurs la funcţia de director adjunct pentru educaţie al Gimnaziului Săseni. La funcţia de director adjunct al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte

1. Limba română – 4 specialişti: LT Ţibirica -2, G. Răciula- 1, G. Bravicea -1;
2. limba engleză -2 specialişti: LT Ţibirica- 1, LT ,,V. Alecsandri” -1;