La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova;

(în problemele economice și statistice)

Scopul general al funcţiei:

Scopul general al funcției – prognozarea și evidența statistică a indicelor ce determină organizarea corectă a procesului educațional, gestionarea corectă a finanțelor publice

 Sarcini de bază:

(în problemele economice și statistice)

 Scopul general al funcţiei:

Scopul general al funcției – prognozarea și evidența statistică a indicelor ce determină organizarea corectă a procesului educațional, gestionarea corectă a finanțelor publice

 Sarcini de bază:

Direcţia Învăţământ Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia de director pentru Gimnaziul Rădeni și LT Țibirica, r. Călăraşi. La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediat în ultimii ani pe baza art.

Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi anunţă prelugirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Gimnaziului Pitușca, r. Călăraşi. La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

Direcţia Învăţământ Tineret și Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia de director pentru Gimnaziul Pitușca, r. Călăraşi. La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova;

Direcţia Învăţământ Tineret Sport Călăraşi anunţă concurs la funcţia de director pentru Gimnaziul Bahmut, r. Călăraşi, La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare;