1. Limba română – 4 specialişti: LT Ţibirica -2, G. Răciula- 1, G. Bravicea -1;
2. limba engleză -2 specialişti: LT Ţibirica- 1, LT ,,V. Alecsandri” -1;

3. limba franceză -5 specialişti:G. Pîrjolteni -1, G. Hirova -1, G.Rădeni -1, G. Hogineşti -1, G. Meleşeni-1;
4. Limba franceză/engleză -1 specialist: G. Vălcineţ -1;
5. Matematica - 4 specialişti: G. Săseni, G. Rădeni, G. Meleşeni;
6. Matematica/informatica -1 specialist: G. Săseni;
7. Fizica- 2 specialişti: G. Rădeni -1, G. Meleşeni -1;
8. Fizica/matematica -1 specialist: G. Peticeni;
9. Informatica -1 specialist: LT Ţibirica;
10. Fizica/chimia/biologia -1 specialist: G. Săseni;
11. Chimia -1 specialist: G. Rădeni;
12. bilogia/chimia -1 specialist: G. Hirova;
13. Istoria – 1 specialist: LT Ţibirica;
14. Istoria/educaţia civică – 1 specialist: G. Nişcani;
15. Educaţia civică – 1 specialist: LT Ţibirica;
16. Geografia – 1 specialist: G.Nişcani;
17. Educaţia muzicală – 4 specialişti: IP Pituşca -2, LT ,,V. Alecsandri”, LT Ţibirica;
18. Educaţia muzicală/educaţia plastică -1 specialist: LT ,,M. Sadoveanu”;
19. Educaţia fizică – 1 specialist: G. Săseni;
20. Învăţămîntul primar -1 specialist: ŞP Buda;
21. Educator -4 specialişti: IP Pituşca -2 IP Parcani -1, IP Onişcani -1;
22. cadru didactic de sprijin -1 specialist: IP Pituşca;