125279199_3578010418957664_3222881714337557871_o.jpg

Azi, la data de 12.11.2020, DÎTS Călărași a organizat ședința online cu managerii școlari. Ședința a fost moderată de șeful DÎTS, dna Gonța Elena. În primul moment al ședinței a fost solicitat un minut de reculegere în amintirea d. Chicu Svetlana, directorul G. Vălcineț, decedată prematur în urma complicațiilor provocate de virusul SARS-COV-2. În acest context, în baza rezultatelor controlului inopinat, efectuat de specialiștii ANSP în instituțiile din raion, d. Gonța a menționat despre responsabilitatea maximă în vederea securității, siguranței copiilor și angajaților în timp de pandemie, în vederea respectării restricțiilor impuse de situația epidemiologică. D. Timofte, responsabil de monitorizare COVID – 19, a anunțat despre desfășurarea atelierului de lucru on-line, organizat de specialiștii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la data de 12.11.2020, la ora 11:00, privind Măsurările suplimentare necesare pentru realizare de către instituții în condițiile pandemiei cu Coronavirusul de tip nou COVD – 19 pentru conducătorii instituțiilor de învățământ.

reglementari_1.jpg

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t33/1/16/2705.png");">✅Documentul stabilește obligațiile/acțiunile organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, după caz, ale altor subdiviziuni ale consiliilor raionale/municipale, cadrelor de conducere și didactice din instituțiile de învățământ în vederea organizării anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID-19.

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t77/1/16/203c.png");">‼️Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 840/2020 „Cu privire la aprobarea Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar.” poate fi vizualizat aici: https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20200820_13425533_1.pdf

bachelor-in-education.jpg

   Procesul de atestare anul curent s-a desfășurat în conformitate cu ordinul MECC nr.431 din 06.05.2020 Cu privire la organizarea etapei republicane/ raionale/municipale/instituționale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020, ordinul DÎTS Călărași nr. 01-28/122 din 08.05.2020. În perioada 18.05 - 25.05.2020 au fost desfășurate ședințele consiliilor pedagogice, în regim online, cu participarea unui delegat a DÎTS, cu referire la atestarea cadrelor didactice/de conducere pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice/manageriale. În cadrul ședințelor au confirmat gradul didactic doi 37 cadre didactice din instituțiile de învățământ ale raionului. Etapa raională de susținere publică a rapoartelor de autoevaluare/programelor manageriale s-a desfășurat în perioada 01.06-10.06.2020.

95272933_3026110280814350_7088261940526448640_o.jpg

Astăzi, 28 aprilie 2020, s-a dat startul instruirii online a educatorilor parentali din instituțiile de educație timpurie din raion , care se va desfășura pe perioada a 4 săptămâni, câte o ședință în săptămână cu 2 sesiuni de instruire, cu abordarea subiectelor ce țin de creșterea și educația copilului mic, precum: familia și rolul ei în dezvoltarea copilului, rolul tatălui în acest proces; temperamentul copilului și cum îl abordăm, stresul părinților și bunăstarea emoțională a copiilor, prevenirea abuzului/violenței față de copil prin disciplinarea pozitivă, organizarea timpului în familie - activități și rutine  etc.

1280px-Bundesarchiv_Bild_183-N0827-318_KZ_Auschwitz_Ankunft_ungarischer_Juden.jpg

În perioada 20 februarie - 5 aprilie 2020 s-a desfășurat etapa raională a Concursului Național,,Holocaust: istorie și lecții de viață”, conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat prin ordinul MECC nr.109 din 02.02.2018. La concurs au prezentat lucrările 7 elevi din două categorii de vârstă: gimnaziu și liceu. Proba de concurs include un eseu la temă. Rezultatele concursului se prezintă astfel:

 

Untitled.png

Prin arborele nostru genealogic, crescut din altoirea mlădiţei latine

pe trunchiul dacic, curge seva limbii române.

Suntem români prin datul sorţii, din porunca rădăcinii.

Iar ramul care îşi reneagă rădăcina este sortit pieirii.

Arcadie Suceveanu

   Astăzi, 11.03.2020, a finalizat concursul raional: Limba noastră-i o comoară. Ca niciodată, în anul curent au fost transmise pentru jurizare 11 produse video, pentru toate categoriile de vârstă: nivelul I - clasele 1 – a 4-a, nivelul al II-lea — clasele a 5-a – a 8-a, nivelul al III-lea - clasele a 9-a — a 12-a.

88261612_566433934272490_6240985551541895168_n.jpg

   Astăzi, 05.03.2020, profesorii de română au luat parte la seminarul metodologic: Strategii de evaluare complexă. În prima parte, specialistul responsabil, FloreaM., a venit cu abordări teoretice ale temei, împărtăşind şi din experienţa didactică: a propus colegilor variante de produse, formulări de sarcini pentru produsele complexe, repere de realizare şi de verificare, algoritmul realizării proiectelor educaţionale, transdisciplinare. Alte două colege: Railean Lidia, din Gimn. Hogineşti, Oprea Olga, din LT M. Eminescu, Sipoteni, au prezentat mostre de lucrări ale elevilor, proiecte implementate, grile de evaluare etc., dovedind  competență la punerea lor în aplicare profesionistă, creativă, chibzuită, cu respectarea migăloasă a etapelor de concepere şi realizare a proiectelor educaţionale, transdisciplinare.

89015801_2905229566235756_9182774455489789952_o.jpg

Astăzi, 04.03.2020, managerii instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de educație timpurie și colaboratorii DÎTS Călărași au fost instruiți în vederea prevenirii și combaterii corupției prin aplicarea Legii 133 privind declararea averii și a intereselor personale.

88224523_2887391888019524_1103470050024620032_o.jpg

În conformitate cu Planul Managerial al DÎTS Călărași pentru anul școlar 2019-2020, Compartimentul Domeniul moral -  civic, la 25 februarie 2020, în incinta LT,,Vasile Alecsandri” or. Călărași, s-a desfășurat etapa raională a Turnamentului în domeniul Drepturilor copilului.

86625250_2865318220226891_2312192405396258816_n.jpg

Astăzi, 14 februarie 2020, patria cuvintelor vierene a fost ca o pâine caldă, fiindcă aici și-au găsit sălașul sufletele împătimite de creația poetului nostru național.

84284930_2842121562546557_5548885643767054336_n.png

La data de 01.02.2020 la Chișinău în sălile de sport ale Colegiilor de Informatica și de Transport s-a desfășurat al doilea Campionat al Republicii Moldova la jocul de Oină în sala. Acest eveniment a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriat cu Federația Sportiva Națională de Oina. Raionul Călărași a a fost prezent la acest eveniment cu 2 echipe de sportivi din Gimnaziul Horodiște, profesori Chicu Constantin, Apostol Alexandru și Lozinschi Vasile. Rezultatele sânt următoarele:

84906646_2842108079214572_1619113528545771520_o.jpg

Concursurile şcolare la disciplinele de studii, organizate tradiţional de DÎTS Călăraşi, au drept scop realizarea următoarelor obiective: stimularea interesului sporit al elevilor în raport de anumite discipline şi domenii ale cunoaşterii; selectarea, la nivel de performanţă, a potenţialului intelectual al elevilor. Pentru buna organizare și desfășurare a olimpiadelor au fost emise: ordinul nr.01-28/01 din 02.01.2020

IMG-4487d1f91cac6c2cb3c4741cff616db8-V.jpg
 Etapa raională a concursului s-a desfășurat în perioada 29.01-30.01.2020 în incinta Gimnaziului ,,Ion Creangă” la categoria ,,Profesorul Anului” și în Școala Primară Călărași la categoria ,,Învățătorul Anului”. La concurs au participat 4 cadre didactice: Cigulea Vera, învățătoare, Gimnaziul Rădeni,

83003591_2831668883591825_8388906096500146176_n.jpg

Cititul e ca patinatul, se învaţă prin practică,

 îi prinzi gustul tocmai exersând acest gust.

 („Cititorul din peşterăde  Rui Zink)

 

   Astăzi, 29.01.2020, ne-am convins că societatea noastră are sorţi de izbândă, are şanse de ieşire din labirintul social-economic, întrucât elevii, viitorul nostru, citesc, se bucură de cea mai frumoasă libertate: cea a lecturii. Unii o fac pe îndelete, cu stiloul în mână, alţii – devorând, zilnic, sute de pagini.

79789121_2737765146315533_9140298401458421760_n.jpg

La concursul republican de creație a tinerei generații ARS ADOLESCENTINA, ediția a XX-a, au luat parte mai mulți mânuitori ai condeiului din raionul Călărași. Cei mai creativi tineri s-au bucurat, alături de pedagogi și părinți, la gala premianților, care a avut loc la 13 decembrie 2019, la Biblioteca Onisifor Ghibu din Chișinău. 

Tinerele talente au concurat la două secțiuni: poezie și proză, fiind nominalizate cu diplome, premii bănești și cadouri valoroase de carte.

Ne bucură nespus de mult rezultatele celor cinci laureați, dintre care doi s-au ales cu premiul mare, fapt pentru care le mulțumim atât elevilor inspirați, cât și profesorilor îndrumători:

1) PREMIUL MARE, diplomă oferită de Institutul ”Frații Golescu” și excursie la vară, cu suportul Asociației filantropice TIGHINA, București, pentru poezie, s-a oferit elevei clasa a XI-a,ȚURCANU Ludmila, LT Țibirica, actualmente elevă în Liceul ”Miron Costin ”, Iași.

2) PREMIUL MARE, pentru eseu, i s-a acordat elevei BACIU Augustina, cl. a IX-a, Gimn. Temeleuți, diplomă oferită de Institutul ”Frații Golescu” și excursie, la vară, cu suportul Asociației filantropice TIGHINA, București, profesor: Spinei Claudia.

3) Locul 2, VÂRSTĂ MARE, poezie, COBAHMATENCO Nina, cl. a XII-a, IPLT ”M. Eminescu”, s.Sipoteni, profeso: Rău Ecaterina.

4) PREMIU DE CARTE OFERIT DE BIBLIOTECA ”ONISIFOR GHIBU”, secțiunea poezie: PANFIL Alexandrina, cl. a X-a, IPLT Țibirica, professor: Ţurcanu Corina.

5) PREMIU DE CARTE OFERIT DE ASOCIAȚIA TIGHINA, BUCUREȘTI: COȚOFANĂ Ionela, cl. a VIII-a, IPLT ”Mihai Eminescu”, s.Sipoteni, profesor: Oprea Olga.

79923858_2737765649648816_1529880459075387392_n.jpg
79932929_2737765506315497_7825075352660606976_n.jpg

78779135_2714732791952102_5015810941690839040_o.jpg

În anul curent de studii  instituțiile de învățământ sunt în  proces de implementare a curriculei, ediția 2019. În conformitate cu Planul managerial al DÎTS Călărași la 04 decembrie 2019 s-a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți ,,Transdisciplinaritatea în context curricular”. Activitatea a avut loc în Gimnaziul Vălcineț.

73184560_2633258260099556_3751289810023612416_n.jpg

Un proiect de suflet realizat de Consiliul Raional Călărași este căsuța din bușteni de la Tabăra ”Romanița” din s. Oricova aflată în gestiunea Direcției Învățământ Tineret și Sport Călărași.

67907601_2482607685164615_1732221578185277440_n.jpgSâmbătă, 10 august 2019, în incinta Complexului Turistic Costești, Ialoveni s-au desfășurat activități dedicate Zilei Internaționale a Tineretului, unde s-au adunat voluntari de pretutindeni. Respectiv, din raionul Călărași au participat 14 elevi membri ai Consiliilor Elevilor din LT „Vasile Alecsandri” și LT „Mihai Eminescu”, Sipoteni.

IMG-3356acb52c60a1c1989f43f43e43b622-V.jpg

În perioada 06 – 15 august 2019, în baza relațiilor de prietenie a raionului Călărași cu raionul Svetlogorsc din Republica Belarusi, un grup de 5 copii din raion se odihnesc într-o tabără de odihnă din raionul Svetlogorsc, Belarusi. Copiii au oportunitatea să relaționeze cu copii din Belarusi, Polonia, Georgia, Rusia, Ucraina.  Organizatorii care s-au dovedit a fi receptivi și ospitalieri, au oferit ocazia de a vizita diverse locuri notorii: muzee, edificii arhtecturale, întâlniri cu persoane remarcante, au participat la târgul meșterilor populari în artizanat din regiune, etc. Amintim că în perioada 22.07 – 31.07 un grup de copii din Svetlogorsc, cu alte grupuri de copii din Ucraina, Polonia, România, s-au odihnit în tabăra de odihnă ”Romanița” de la noi din raion.

58372607_2282424448516274_3226422910709137408_n.jpg

,,Energia este foarte importantă în viaţa noastră, însă producerea şi consumul de energie au şi consecinţe grave, ce exercită impact negativ asupra planetei, iar noi trebuie să depunem toate eforturile pentru a le reduce” - cu acest îndemn s-au prezentat astăzi, 26.04.2019, la concursul raional

65925892_2417049081720476_364220592569712640_n.jpg

În perioada 01-10 iulie un grup de elevi din r-nul Călărași se odihnesc la o tabără de vară în orașul Belsk-Podlaschi, Polonia, oraș înfrățit cu orașul Călărași. Copiii beneficiază de excursii și distracții.

58372959_2282120108546708_7110703651454189568_n.jpg

Astăzi 26-04-2019 ,elevii clasei a IV-a B din L.T. ,,V. Alecsandri” or. Călăraşi, în cadrul zilei transdisciplinare cu genericul ,,Educaţia interculturală”,au organizat o expediţie turistică cu scopuri caritabile în localitatea Căpriana. Împreună cu învăţătoarea Leva Ina au adunat : hăinuţe,rechizite

61189184_2349925015099550_3184445201733124096_n.jpg

Pedagogii raionului Călărași au participat la un Forum raional cu genericul „Viziunea mea pentru școala noastră”. Startul pregătirii de forum a fost lansat în ianuarie curent. Între timp, 55 de pedagogi au scris și prezentat pentru discuție în actualul forum viziunea pentru școala călărășeană.

  58384425_2282523361839716_8214355004933275648_n.jpg

În perioada 1-21 aprilie, 2019 în “ LT Vasile Alecsandri”, din or. Călărași s-a desfășurat proiectul comunitar “Fii în siguranță pe internet!”, parte a proiectului național “i-Citizen”. Echipa de implimentare coordonată de învățătoarea Spinei Lilia și-a propus scopul de a informa elevii, părinții, profesorii, membrii din comunitate despre comportamentul sigur online.

60606850_2335382946553757_4818721704295530496_o.jpg

În conformitate cu ordinul  nr. 1883 din 20 decembrie 2019 a Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova Cu privire la orarul olimpiadelor republicane, anul 2019, raionul Călărași a delegat un lot olimpic alcătuit din 52 de participanți, înscriși la toate disciplinele școlare.

57504035_2271829219575797_4474077177523994624_n.jpg

Seminarul raional pentru CDS, desfășurat la data de 18.04.2019, în Gimn. Săseni a avut genericul ,,Modalităţi de abordare educaţională a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”. În cadrul seminarului au fost prezentate 4 ore publice, o oră de terapie ocupaţională-cognitiv comportamentală-ergoterapie: ,,Exerciţii de dezvoltare a vorbirii şi a comunicării orale”, atelier de lucru pentru CDS:,,Psihomotricitatea. Exemple de bune practici şi fişe de lucru aplicate copiilor cu CES”, activitate extracurriculară:,,Din folclorul copiilor” (clasa a III-VIII-a, elevii cu CES).

60387490_2322975534461165_8657325454962720768_n.jpg60482113_2322974891127896_3105484392659681280_n.jpg
La 10-11 mai 2019 în mun. Chișinău, Centrul republican pentru Copii și Tineret ARTICO, s-a desfășurat Turnamentul republican în domeniul Drepturilor Omului/Copilului. Turnamentul reprezintă o activitate de învățare în bază de proiect,

57101674_2265949573497095_4572042027176296448_o.jpg

La 17 aprilie 2019, în L.T.”Vasile Alecsandri”, or. Călărași, s-a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire. La seminarul raional au participat managerii instructivi ai instituțiilor de învățământ, specialiștii  DÎTS. În debutul seminarului dna Tihon Ina, directorul liceului, a trecut în revistă istoricul și realizările instituției de învățământ. Șeful secției MCFPC a DÎTS Călărași, dl Erezanu Mihai, a menționat că activitatea raională constituie o platformă de prezentare a bunelor practici ale colectivului didactic și un  schimb de experiențe cu colegii din alte instituții. Managerul instructiv, dna Rîpa Ana,

59687965_2301656226593096_4503938465930412032_n.jpg

La data de 08.05.2019, a avut loc ședința Consiliului Consultativ al DÎTS Călărași. Ședința a fost condusă de șeful DÎTS, dna Elena Gonța. Au fost prezenți managerii instituțiilor de învățământ general, instituțiilor de educație timpurie. La ordinea de zi au fost puse în discuție 4 chestiuni:

57221389_2263999690358750_5854299780343136256_o.jpg

În perioada 11-14 aprilie 2019, la Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO, în Pavilionul 3, s-a desfăşurat ediţia a XXIII-a a Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret.

 

59585101_602911020227379_8057749811442483200_n.jpg

La concursul republican de cultivare a comunicării: Limba noastră-i o comoară, raionul Călăraşi s-a învrednicit cu un premiu special, luat de clasele a 2-a şi a 3-a, din Şcoala Primară-Grădiniţă Nişcani. Elevii, îndrumaţi de învăţătoarele Rusu Valentina şi Stratan Maria, au prezentat un proiect de grup: Un mărţişor pentru Ion Creangă, înscenând fragmente din poveştile crengiene.

57226314_2262891593802893_2255017104967204864_n.jpg

La data 13 aprilie 2019, în incinta LT,,Vasile Alecsandri”, orașul Călărași, în sala de festivități,   s-au întrunit elevii claselor a V-VII- a, dornici de cunoașterea unui domeniu captivant – Geografia.

60161541_2301450153280370_3841747383260020736_n.jpg

Concursul raional la Geografie „Patria începe la mine acasă”, s-a desfăşurat pe data de 3 mai 2019, în incinta Centrului de instruire şi informare ecologică a ÎSRN „Plaiul Fagului”.

57485543_2262908170467902_7950992498015338496_n.jpg

Sâmbătă, 13.04.2019, între orele 10.00 – 17.00, în incinta Școlii profesionale din or. Călărași s-a desfășurat etapa raională a olimpiadei la Științe. Potrivit

59299262_2292097814215604_8915002215454736384_n.jpg

La data de 02 mai 2019, în Sala Mică a Consiliului Raional s-a desfășurat ședința comisiei raionale de atestare a cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie.

56985433_2262903107135075_849722398629429248_n.jpg

În acest context, la data de 12.04.2019 profesorii de educație pentru sănătate au participat la seminarul raional cu subiectul ,,Tehnici de Teatru Social”.

58384425_2282523361839716_8214355004933275648_n_1.jpg

În perioada 1-21 aprilie, 2019 în “ LT Vasile Alecsandri”, din or. Călărași s-a desfășurat proiectul comunitar “Fii în siguranță pe internet!”, parte a proiectului național “i-Citizen”. Echipa de implimentare coordonată de învățătoarea Spinei Lilia și-a propus scopul de a informa elevii, părinții, profesorii, membrii din comunitate despre comportamentul sigur online.

56764717_2254461517979234_572074907794407424_n.jpg

Cărţile îţi deschid şi lărgesc mintea…

William Feather

Astăzi, 10 aprilie 2019, La Biblioteca Publică Grigore Vieru din Călăraşi, a avut loc, a 29-a oară, concursul de promovare a lecturii: La izvoarele înţelepciunii, dedicat scriitorului, poetului, dramaturgului, traducătorului, publicistului, eseistului, cronicarului dramatic…Camil Petrescu.