bachelor-in-education.jpg

   Procesul de atestare anul curent s-a desfășurat în conformitate cu ordinul MECC nr.431 din 06.05.2020 Cu privire la organizarea etapei republicane/ raionale/municipale/instituționale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020, ordinul DÎTS Călărași nr. 01-28/122 din 08.05.2020. În perioada 18.05 - 25.05.2020 au fost desfășurate ședințele consiliilor pedagogice, în regim online, cu participarea unui delegat a DÎTS, cu referire la atestarea cadrelor didactice/de conducere pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice/manageriale. În cadrul ședințelor au confirmat gradul didactic doi 37 cadre didactice din instituțiile de învățământ ale raionului. Etapa raională de susținere publică a rapoartelor de autoevaluare/programelor manageriale s-a desfășurat în perioada 01.06-10.06.2020. Rapoartele au fost prezentate online în fața comisiilor de specialitate. Anul curent s-au înscris la conferirea gradului didactic doi 14 cadre didactice, conferirea gradului managerial doi – 7 cadre de conducere, confirmarea gradului managerial doi – 3 cadre și confirmarea gradului didactic întâi - 3 cadre didactice. Comisiile de specialitate au apreciat prestația bună a cadrelor didactice care au prezentat teme pedagogice interesante, actuale, realizate de Coșarcă Cristina, educator, IET ,,Prichindel”, s. Sipoteni, Obleac Tatiana, educator, IET Tuzara, Balîc Serghei, profesor, LT,,Vasile Alecsandri”, Spînu Tatiana, director IET ,,Lăstărel”, Arman-Rotaru Viorica, director, IET Tuzara, Boboc Rodica, director, IET Pîrjolteni, Fominîh Galina, director, Gimnaziul Hîrjauca.

Erezanu Mihail, șef secție MCFPC.