125279199_3578010418957664_3222881714337557871_o.jpg

Azi, la data de 12.11.2020, DÎTS Călărași a organizat ședința online cu managerii școlari. Ședința a fost moderată de șeful DÎTS, dna Gonța Elena. În primul moment al ședinței a fost solicitat un minut de reculegere în amintirea d. Chicu Svetlana, directorul G. Vălcineț,

decedată prematur în urma complicațiilor provocate de virusul SARS-COV-2. În acest context, în baza rezultatelor controlului inopinat, efectuat de specialiștii ANSP în instituțiile din raion, d. Gonța a menționat despre responsabilitatea maximă în vederea securității, siguranței copiilor și angajaților în timp de pandemie, în vederea respectării restricțiilor impuse de situația epidemiologică. D. Timofte, responsabil de monitorizare COVID – 19, a anunțat despre desfășurarea atelierului de lucru on-line, organizat de specialiștii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la data de 12.11.2020, la ora 11:00, privind Măsurările suplimentare necesare pentru realizare de către instituții în condițiile pandemiei cu Coronavirusul de tip nou COVD – 19 pentru conducătorii instituțiilor de învățământ.

Ordinea de zi a ședinței a continuat cu problema finalizării semestrului I, si anume elaborarea orarului tezelor pentru clasele liceale și a probelor de evaluare în clasele primare, gimnaziale. S-a propus a fi amintite cadrelor didactice, misiune înaintată directorilor adjuncți pentru instruire, secvențele primordiale din Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, și anume la numărul de note și probe de evaluare pe parcursul semestrului pentru deducerea corectă a mediilor, conținutul probelor să fie selectat din temele predate în semestrul I. Întrebarea care a apărut la moment a fost cum vor desfășura evaluarea rezultatelor, instituțiile care activează conform modelului 2 (învățarea în două schimburi), modelului 3 (învățare combinată, împărțirea claselor în zile de prezență și zile de comunicare la distanță), modelului 4 (învățare de tip hibrid, împărțirea în două grupe, pe rând o zi se vine la școală, o zi se fac lecții online, și modelul 5 (învățare alternantă, o săptămână se vine la școală, o săptămână se fac lecții online). Soluția propusă de DÎTS a fost de a elabora în așa fel orarul tezelor și evaluărilor, pentru a nu face aglomerări în instituție, să se respecte distanța socială, cel mai reușit este că elevii să fie prezenți la școală și să fie puși în aceleași situații.

Altă problemă discutată a fost despre Executarea bugetară pentru anul curent, și anume despre salarii, cheltuieli pentru lunile rămase, estimarea soldului și utilizarea acestuia în favoarea beneficiilor instituției. Despre planificarea bugetelor instituțiilor pentru anul 2021, se propune să se repartizeze uniform, pe articole, lunar, pentru clarificarea perioadei de distribuție.

Cu o notă informativă despre controlul tematic cu referire la calitatea și corectitudinea elaborării rapoartelor de autoevaluare privind activitatea instituțiilor din raion, a cadrelor de conducere a prezentat d. Buruiană L., șeful secției Politici educaționale și Management. Un exercițiu nou pentru managerii școlari în vederea punerii în aplicare a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere. În acest context, dorim succese colectivelor instituțiilor, managerilor școlari din ȘP Călărași, G. Hîrjauca, G. Bahmut, G. Horodiște, care în anul acesta de studii 2020-2021, vor fi evaluați extern de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

S-a finisat ședința cu problema solicitării instruirii la distanță/ on-line în baza cererii părinților. Dna Gonța, propune permiterea situației doar în cazuri excepționale la recomandările medicilor, pe un termen limitat.    

 125261225_3578010795624293_4322420766543071571_o.png