275990692_10224203268303343_637138997828517070_n.jpg

🧑‍🏫În contextul finalizării celui mai mare proiect de investiții în educație din țară – Proiectul „Reforma Învățământului în Moldova”(PRIM), vă invităm să vedeți cele mai importante realizări din cadrul acestuia.
📚În perioada 2013-2022, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova , cu susținerea financiară a World Bank Moldova , a realizat o serie de acțiuni menite să îmbunătățească calitatea procesului educațional în instituțiile de învățământ general din țară și să eficientizeze sectorul educației. Beneficiari ai acestui proiect au devenit elevi și cadre didactice din toate raioanele Republicii Moldova.
✅Printre principalele acțiuni întreprinse în cadrul PRIM pot fi evidențiate:
- renovarea și dotarea cu mobilier și tehnică a 23 de școli de circumscripție;
- dotarea a 100 de instituții de învățământ cu echipament modern și materiale pentru educația incluzivă;
- achiziționarea a 10 000 de laptopuri pentru asigurarea accesului la învățământul la distanță;
- dotarea a 160 de instituții de învățământ general din țară cu echipament și materiale necesare pentru laboratoarele de fizică, chimie și biologie.
De asemenea, printre realizări se mai enumeră: îmbunătățirea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, de conducere, de sprijin și ale altor angajați din domeniul educației; consolidarea capacităților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și ale Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare; modernizarea sistemelor informaționale gestionate de MEC și multe altele.
Valoarea totală a proiectului a constituit circa 50 de milioane de dolari.