IMG 20160816 095501
În perioada 12-16 august 2016, în incinta LT,,Vasile Alecsandri” s-au desfășurat reuniunile metodice raionale ale profesorilor de geografie, educație civică și istorie. Reuniunile au avut genericul,,Eficientizarea realizării curriculumului școlar prin implementarea tehnologiilor moderne”. În cadrul reuniunilor au fost abordate următoarele probleme:


• Prioritățile ME în învățămîntul general pentru anii 2015-2017;
• Aspecte manageriale și metodologice ale organizării procesului educațional la disciplinele din aria,,Educație socioumanistică” în anul de studii 2015/2016: constatări și concluzii;
• Perspective de dezvoltare a curriculumului operațional;
• Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în anul școlar 2016/2017

.