IMG 03102016 152655

 Petale de crizanteme pe creştete cărunte, noian de tradafiri în braţe ostenite, explozii de lumină în ochii tineri...În această ambianţă de bucurie şi nostalgie, împlinire şi speranţă a început sărbătoarea dedicată Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt, care s-a desfăşurat pe scena Casei de Cultură din oraşul Călăraşi.

  Sărbătoarea a fost deschisă, după imnul RM şi cel al raionului Călăraşi, cu o adresare de excepţie a Şefului DGÎTS Călăraşi, dnei Elena Gonţa, care şi-a exprimat recunoştinţa pentru munca nobilă a cadrelor didactice, pentru că talentul, perseverenţa, dăruirea de sine pe care le manifestă aceşti dascăli neobosiţi se materializează în discipolii dumnealor. Domnia sa a adus celor prezenţi în sală sincere urări de sănătate, bunăstare, armonie sufletească şi bucurii.
    Impresionantă a fost şi felicitarea domnului Sergiu Artene, Preşedintele raionului, adresată lucrătorilor din învăţămînt care cu multă răbdare şi migală, cultivă în sufletele tinere setea de cunoaştere, de libertate, de adevăr, dragostea de ţară şi de neam.
   Vicepreşedintele raionului, dl Vasile Timofte, a urat sănătate şi noroc, perseverenţă şi realizări frumoase celor care seamănă lumina cărţii şi omeniei, a dreptăţii şi credinţei, celor care pun suflet, pasiune şi speranţă în opera de formare a generaţiei tinere.
   Cu deosebite sentimente de afecţiune şi respect, stimă şi recunoştinţă pentru eforturile depuse în munca nobilă de instruire şi educaţie a tinerei generaţii s-a adresat lucrătorilor din învăţămînt dna Tamara Damir, preşedintele Sindicatelor de ramură din raion.
   Din numele medicilor, cu un cuvînt de recunoştinţă pentru toate cadrele didactice şi pentru unii profesori, în special, a venit în faţa publicului dna Galina Bodrug, director adjunct al IMSP CS Călăraşi. I-a felicitat pe cei prezenţi cu ocazia sărbătorii şi Nicolae Ivas, Şef adjunct al Cancelariei de Stat.
Toată ceremonia a fost împresurată cu un amalgam de versuri şi melodii purtate pe buze de copii (Mihaela Stratan, elevă a LT „Vasile Alecsandri” , ansamblul vocal de la acelaşi liceu) şi de maturi ( Viorica Gore, profesoară, Gimnaziul Dereneu; Valentina Munteanu, profesoară, Gimnaziul Hogineşti; ansamblul vocal al Grădiniţei Pîrjolteni „Plai de dor”).
    Cei mai distinşi, cadre manageriale, cadre didactice şi auxiliare, au fost premiaţi, din numele Ministerului Educaţiei, al Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret, Sport şi din numele Consiliului Raional Călăraşi, cu diplome şi cadouri de preţ.
La sărbătoare, s-au făcut totalurile concursului raional „Pedagogul anului - 2015”. Au fost premiaţi învingătorii concursului: Bragoi Petru, profesor de educaţia plastică, LT „Mihai Eminescu”, Ciobanu Rodica, învăţător, Şcoala Primară Călăraşi şi Valentina Munteanu, profesoară de istorie şi educaţia civică, Gimnaziul Hogineşti.
  Concursul „Cea mai bună pregătire pentru noul an de studii”, desfăşurat în rîndul instituţiilor preşcolare şi celor preuniversitare, s-a regăsit în cadrul sărbătorii, fiindfcă aici au fost anunţate rezultatele. Mai multe instituţii preşcolare şi preuniversitare au fost menţionate pentru cea mai bună pregătire a instituţiei către anul de studii 2016-2017 şi crearea condiţiilor optime pentru elevi şi angajaţi. Aceste instituţii s-au bucurat de diplome şi cadouri de preţ.
  În final, surorile Osoianu au venit să omagieze corpul didactic al raionului cu un buchet de melodii populare.

Decernarea diplomelor DITS Călărași cu ocazia "Zilei profesionale a lucrătorului din învățămînt"

Decernarea diplomelor Consiliului Raional Călărași cu ocazia "Zilei profesionale a lucrătorului din învățămînt"