La 28 decembrie 2016, în incinta LT,,V.Alecsandri”, or.Călărași, s-a desfășurat reuniunea metodică raională a profesorilor de educație civică și a psihologilor școlari. În cadrul reuniunii a fost abordată tema ,,Competențele necesare cadrelor didactice privind educația Drepturilor Copilului/ Drepturilor Omului”.

 În timpul seminarului cadrele didactice au fost antrenate într-un atelier practic, activând în 4 echipe. Utilizând metoda SWOT fiecare grupă a analizat cele 4 grupe de competențe: Cunoașterea și înțelegerea EDC/EDO; Activități de predare și învățare care dezvoltă EDC/EDO; Activități de parteneriat și implicare comunitară; Implementarea și evaluarea abordărilor participative ale EDC/EDO. Reuniunea a continuat cu atelierul,, Familii fără hotare”, moderat de Trifan Corina,psiholog școlar în LT,,V. Alecsandri. În cadrul atelierului a fost abordat fenomenul migrației și impactul lui asupra copiilor, familiei și comunității. În cadrul atelierului au fost utilizate diverse tehnici de lucru. La finele reuniunii a avut loc evaluarea atelierului cu ajutorul chestionarelor. Participanții au menționat despre buna desfășurare a atelierului. Cadrelor didactice li s-au transmis diverse materiale de lucru cu părinții și elevii.