Comisia Electorală Centrală invită elevii şcolilor şi liceelor din Republica Moldova să participe la concursul de desene „Votul meu - vocea mea!”.

 Condiţii de participare la concurs:

La concurs pot participa elevii claselor a VII-a - a XII-a.

O persoană poate participa la concurs doar cu o singură lucrare.

Condiţii de prezentare a lucrărilor:

Pe versoul desenului se vor scrie următoarele informaţii:

-      numele şi prenumele autorului;

-      clasa, instituţia de învăţământ, localitatea;

-      adresa completă de la domiciliu a autorului;

-      numărul de telefon;

-      ziua. luna, anul naşterii;

-      adresa de e-mail (dacă există).

Desenele vor fi executate pe suport de hârtie sau pânză. format AЗ. La concurs se admit desene executate în orice tehnică (creion simplu, creioane colorate, acuarele, carioca, vopsea pe bază de ulei sau guaşă). Pe versoul foii se va plasa o scurtă descriere a semnificaţiei desenului (cel mult 4 propoziţii). Vă rugăm să nu înrămaţi lucrările.

Imaginile nu trebuie să conţină mesaje de provocare la adresa unor persoane sau grupuri de persoane, îndemnuri la violenţă, instigare la ură şi intoleranţă etnică, promovare sau discreditare a partidelor politice sau altor instituţii.

Criterii de evaluare a desenului:

-      reflectarea adecvată a temei concursului;

-      originalitatea lucrării;

-      valoarea artistică;

-      expresia artistică şi originalitatea lucrării;

-      atractivitatea şi claritatea mesajului.

Premierea:

Vor fi acordate premii pentru următoarele două categorii: clasele a VII-a - a IX-a şi clasele a X-a a XII-a. Cele mai reuşite desene vor fi expuse în cadrul unei expoziţii special organizate în acest scop şi vor apărea în publicaţiile Comisiei Electorale Centrale.

Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 20 aprilie 2017, inclusiv.

Desenele vor fi expediate sau depuse la adresa poştală:

Comisia Electorală Centrală,

str. Vasile Alecsandri, nr. I 19,

mun. Chişinău. MD-2012

sau la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cu menţiunea „Pentru concursul de desene".

Rezultatele concursului vor fi anunţate în luna mai. Lista câştigătorilor va (1 publicată în presă şi pe pagina web oficială Comisiei Electorale Centrale www.cee.md

CELE MAI REUŞITE DESENE VOR FI UTILIZATE ÎN CAMPANIILE DE EDUCAȚIE ELECTORALĂ!

Pentru informaţii suplimentare: Natalia Pătrunjel: 022-251-450, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.