Comisia Electorală Centrală invită elevii şcolilor şi liceelor din Republica Moldova să participe la concursul de slogane „Alegerile în viața mea”.

Condiţii de participare la concurs:

La concurs pot participa elevii claselor a VII-а - a XII-a.

O persoană poate prezenta mai multe slogane.

Condiţii de prezentare a lucrărilor:

Pe foaia cu slogan se vor scrie următoarele informaţii:

-       numele şi prenumele autorului;

-       clasa, instituţia de învățământ, localitatea;

-       adresa completă de la domiciliu a autorului;

-       numărul de telefon;

-       ziua, luna, anul naşterii;

-       adresa de e-mail (dacă există).

Textul sloganului se va scrie în limba română, poate fi dat și în limba rusă.

Sloganele vor fi prezentate în format electronic şi/sau imprimate pe hârtie format A4.

Textele nu trebuie să conţină mesaje provocatoare la adresa unor persoane sau grupuri de persoane, îndemnuri la violenţă, instigare la ură și intoleranță etnică, promovare sau discreditare a partidelor politice sau altor instituţii.

Criterii de evaluare a sloganului:

-       reflectarea adecvată a temei concursului;

-       concizia, claritatea și coerența;

-       creativitatea și originalitatea;

-       expresivitatea și concludența;

-       imparţialitatea.

Premierea:

Vor fi acordate premii pentru următoarele două categorii:clasele a VII-а - a IX-a și clasele а X- a – a XII-a.

Termen limită pentru depunerea lucrărilor: 20 aprilie 2017. inclusiv.

Sloganele vor fi expediate sau depuse la adresa poștală:

Comisia Electorală Centrală, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chişinău, MD-2012

sau la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  cu menţiunea  „Pentru concursul de slogane".

Rezultatele concursului vor fi anunţate în luna mai. Lista câștigătorilor va fi publicată în presă şi pe pagina web oficială Comisiei Electorale Centrale: www.cec.md

CELE MAI REUŞITE SLOGANE VOR FI UTILIZATE ÎN CAMPANIILE DE EDUCAȚIE ELECTORALĂ!

Pentru informaţii suplimentare: Natalia Pătrunjel: 022-251-450, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.