” Vocația de dascăl este una de suflet, este o artă și un destin” menționa în  eseul pentru concursul ”Pedagogul anului” unul din candidați.

      In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului republican „Pedagogul Anului”, în scopul propagării experienţei avansate a celor mai buni pedagogi care activează în instituţiile de invăţământ general din raion, în perioada 02 -  31 ianuarie 2018 s-a desfășurat etapa raională a concursului dat. În competiție s-au înscris 10 cadre didactice, la toate cele 3 categorii:

Nr.

d/r

Numele, prenumele Institutia de învăţământ Categoria

Disciplina/domeniul

1. Postoronca Zinaida IET Sadova Educatorul anului Educație preșcolară
2. Alexa Elena IET Temeleuți Educatorul anului Educație preșcolară
3. Slusarenco Valentina Gimnaziul Hoginești Învățătorul anului Științe
4. Apostol Diana Gimnaziul Peiceni Învățătorul anului Limba engleză
5. Rozembac Rodica Gimnaziul ”Ion Creangă” Învățătorul anului Limba română
6. Balan Lia Școala Primară Călărași Învățătorul anului Limba engleză
7. Frunza Doina LT ”Vasile Alecsandri” Profesorul anului Matematică
8. Olari Marina Gimnaziul Răciula Profesorul anului Limba română
9. Chiriac Tatiana Gimnaziul Peticeni Profesorul anului Educație muzicală
10. Godovaniuc Ana Gimnaziul Bravicea Profesorul anului Matematică

       În conformitate cu decizia comisiei raionale de concurs a fost stabilit următorul clasament la concursul raional Pedagogul Anului, 2018:

                                   Categoria ”Profesorul Anului”:

locul I  – Godovaniuc Ana, profesoară de matematică, Gimn.”Ștefan cel Mare”;

locul II  – Frunza Doina, profesoară de matematică, LT ”Vasile Alecsandri”;

Locul III  – Olari Marina, profesoară de limba și literatura română, Gimn. Răciula;

                                 Categoria ”Învățătorul Anului”:

 locul I  – Balan Lia, profesoară de limba engleză, Școala Primară Călărași;

locul II  – Apostol Diana, profesoară de limba engleză , Gimn. Peticeni;

locul III  – Rozembac Rodica, învățătoare, Gimn.”Ion Creangă”;

                             Categoria ”Educatorul  Anului”:

Locul I  – Postoronca Zinaida, educatoare, IET Sadova;

Premianții locului I vor participa la etapa republicană în perioada martie-aprilie 2018.