„ A şti să citeşti e o artă…,

… iar arta de a citi este arta de a gândi…”

(Faguet)

Un eveniment deosebit, destinat împătimiţilor de lectură, este şi concursul literar La izvoarele înţelepciunii, dedicat, în anul curent, vieţii şi activităţii clasicului literaturii române, Ioan Slavici, desfăşurat astăzi, 25.04.2018, în incinta Bibliotecii Raionale „Grigore Vieru”, cu aportul Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Călăraşi şi a Direcţiei Cultură. La concurs au luat parte 24 de elevi ai claselor a 8-a – a 11-a, din 15 instituţii şcolare. Concurenţii,

răspunzând la 13 întrebări despre: biografia, creaţia autorului, din critica literară, au demonstrat cunoaşterea bună a atât a activităţii scriitorului, cât şi a operei. 

Cei mai buni cititori s-au dovedit a fi:

Nr. d/o Numele, prenumele elevului Instituţia Clasa Locul Numele, prenumele profesorului de limba şi literatura română
1 Sîli Cătălina L.T. ”M. Sadoveanu” a 11-a 1 Gavriliţă Raisa
2 Daniţa Daniela Gimnaziul Săseni a 9-a 1 Aga Mariana
3 Şpac Mihaela L.T. ”M. Sadoveanu” a 10-a 2 Ciubotaru Andrei
4 Stratu Gabriela L.T. Ţibirica a 10-a 2 Ţurcanu Corina
5 Roşca Nicoleta L.T. Ţibirica a 11-a 3 Brînză Angela
6 Aghenie Alina L.T. ”V. Alecsandri” a 9-a 3 Lungu Aliona
7 Lipcan Mihai L.T. „M. Eminescu” a 9-a 4 Sturza Viorica
8 Negru Olesea Gimnaziul Pituşca a 9-a 4 Babei Natalia

Pe lângă diplomele de participare, premianţii s-au ales şi cu o recompensă bănească: locul 1 – 350 de lei, locul 2- 250 de lei, locul 3 – 200 de lei, locul 4 – 150 de lei.

Menţionăm pregătirea temeinică de competiţie şi a elevilor din: Gimnaziul „Ion Creangă”, Gimnaziul Hirova, Gimnaziul Horodişte.

Felicităm pe toţi participanţii pentru dragostea de carte, pentru competenţele de lectură demonstrate, nutrind încrederea că viitorul ţării va fi pe mâini bune. Urăm învingătorilor succese şi la etapa republicană a concursului, care se va desfăşura la 15 mai, 2018.

Margareta Florea,

specialist principal – metodist, DÎTS