Concursul ,,Pedagogul anului”, ediția 2017

   In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului republican „Pedagogul Anului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 370 din 12 aprilie 2006, în scopul propagării experienţei avansate a celor mai buni pedagogi care activează în instituţiile de

invăţământ general din raion, în perioada 22 decembrie 2016 - 11 ianuarie 2017 s-a desfășurat concursul raional ”Pedagogul Anului, 2017”.

La concurs s-au înscris pentru ciclul primar: învățătoarele Trifan Mariana (LT,, M. Eminescu”), Fedorișin Dina (G. Hoginești), iar pentru ciclul secundar: profesoara de limba și literatura română Ursu Mariana (LT,,V. Alecsandri”) și profesoara de educație plastică Buruiană Silvia (LT Țibirica). Comisia raională de concurs au studiat materialele prezentate şi au apreciat candidații la  probele propuse.  Ca instituţie pentru susţinerea orelor publice  a fost desemnat LT ”V.Alecsandri”, or. Călărași. La 11 ianuarie 2017 s-au desfășurat orele publice susținiute de participanții la concurs. În cadrul acestei activităţi concurenții au demonstrat creativitate și aspect inovator al experienţei sale. Membrii comisiei au apreciat buna pregătire și desfășurare  a activităților didactice. Totalizând rezultatele concursului comisia raională i-a declarat învingători în  etapa raională, pentru ciclul primar- Fedorișin Dina, pentru ciclul secundar- Ursu Mariana.