DITS vă aduce la cunoştinţa  tuturor factorilor interesaţi, Centrul de BAC unde vor susține Sesiunea suplimentară 2016  

lista Centrelor de Bacalaureat