agentia-de-guvernare-electronica-dezvolta-o-noua-semnatura-electronica-mobila-care-ar-putea-fi-gratuita-175133-1637165421.jpg

În vederea executării prevederilor Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 673 din 28.08.2017 cu privire la implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale,

în scopul prelungirii termenului de valabilitate a semnăturii electronice a subiecților declarării averii și a intereselor personale și a actualizării registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale (Autoritatea Națională de Integritate) DÎTS Călărași, în persoana specialistului principal în resurse umane solicită, în termen de până la 25.01.2022:

Informația cu privire la lista persoanelor /subiecții declarării (director și directori adjuncți), semnată de conducătorul instituției;

  1. Dispozitivele de semnătură electronică eliberate prin intermediul DÎTS;
  2. Copia buletinului valabil pentru fiecare subiect al declarării.

Pentru informații suplimentare, tel. de contact: 024422603