La data de 05.08.2016, în incinta sălii mari a Consiliului Raional Călărași, s-a desfășurat ședința cu părinții din Instituția Educațională Timpurie nr. 2 ”Guguță” Călărași. Tema ședinței a ținut de Desfășurarea calitativă a procesului educațional în anul de studii 2016 – 2017: momente organizatorice.

 Dezvoltarea subiectului dat a fost determinat de necesitatea repartizării copiilor din grădiniță conform particularităților de vîrstă întru implementarea calitativă a politicilor educaționale de stat din treapta timpurie.

În acest context, a fost propusă spre discuție următoarea ordine de zi:

 1. Retrospectiva datelor generale ale IET nr.2 Guguță” Călărași.
 2. Repartizarea copiilor din grădinițăînconformitate cu particularitățile de vîrstă: necesitate versus oportunitate.
 3. Organizarea alimentației copiilor în noul an de studii: realizări, probleme, perspective.
 4. Acțiuni de reparație capitală și curentă în perioada august – septembrie 2016.

Pentru buna organizare și desfășurare a ședinței au fost invitați:

 1. Primarul de Călărași, domnul Nicolae MELNIC;
 2. Viceprimarul, domnul Victor AMBROCI;
 3. Șeful DÎTS Călărași, doamna Elena GONȚA;
 4. Specialistul principal al DÎTS Călărași, responsabil pentru educația timpurie, doamna Ecaterina PREPELIȚĂ.

În cadrul dialogului s-au implicat toți invitații, aducînd răspunsuri argumentate la întrebările adresate de către părinți. Astfel:

 1. domnul primar s-a referit la acțiunile de reparație capitală și curentă ce urmează a fi întreprinse, începînd cu 15.08.2016; la faptul, că urmează ca, pe parcursul a cel puțin o lună și jumătate să fie schimbate toate ferestrele și realizate lucrările ce țin de renovarea fațadei instituției (fețele exterioare ale grădiniței), și că nu va fi posibil ca Grădinița nr.2 ”Guguță”  în această perioadă să activeze, din motiv că, conform legislației în vigoare, nu se permite în timpul lucrărilor de reparație copiii să frecventeze grădinița;
 2. domnul viceprimar a scos în evidențăcosturile reale pe care le suportă părinții pentru alimentația copiilor la momentul actual, aportul Primăriei în acest sens și care ar putea fi următorii pași în perspectivă întru buna organizare a unei alimentații sănătoase pentru toți copiii din orașul Călărași; a propus părinților să ia în considerare prețurile actuale de pe piața economică și începînd cu anul 2017 să contribuie financiar la îmbunătățirea acestui deziderat primordial și crucial pentru sănătatea copiilor - alimentația rațională;
 3. doamna Gonța Elena, șeful DÎTS Călărași a îndemnat părinții să accepte și să meargă pe calea propusă de conducătorul instuției de a repartiza copiii în grupă  conform particularităților de vîrstă, deoarece numai în felul acesta vor fi implementate calitativ toate documentele de politici educaționale ce țin de educația timpurie; dumneaei a mai accentuat importanța unei comunicări constructive în relația de parteneriat grădiniță - familie;
 4. doamna Prepeliță Ecaterina, specialist principal al DÎTS Călărași, responsabil de educația timpurie a adus replică părinților, a căror copii sunt în lista grupei, dar, cu părere de rău, frecventează foarte puțin instituția, și în felul acesta, țin locul în detrimentul copiilor din familiile unde ambii părinți sunt implicați în cîmpul muncii și, a căror copii de fapt, au necesitate reală de a fi instituționalizați, iar numărul acestor copii nu este mic! În felul acesta, urmează ca conducătorul instituției să ia măsuri urgente în acest sens, să monitorizeze frecvența copiilor în fiecare grupă cu acțiunile de rigoare.

Corpul didactic aduce mulțumiri celor 153 de părinți care au fost receptivi la invitația  noastră de a participa în cadrul ședinței, demonstrînd în felul acesta interesul mărit pentru copii, grija și dragostea pe care le-o poartă și nu în ultimul rînd, lucrul realizat de educatori cu părinții. Merită, la fel, să fie menționați părinții care au venit cu întrebări constructive, soluții și propuneri de îmbunătățire a activității Grădiniței nr.2 ”Guguță” Călărași. Ne bucurăm că-i avem aproape, că ne-au demonstrat sprijinul, iar noi i-am cunoscut și la chip.

Iar părinților, care nu sunt de acord cu repartizarea copiilor în grupe, conform particularităților de vîrstă, le propunem, ca în perioada ce vor fi efectuate lucrările de reparație, să revină la acele dovezi științifice ce necesită respectate și implementate în beneficiul tuturor copiilor expuse în prezentarea conducătorului IET nr. 2 ”Guguță” Călărași,

Cu mult drag – colectivul Grădiniței nr.2 ”Guguță” Călărași