IMG 20160920 124405

La data de 20 septembrie 2016 la Consiliul Raional Călăraşi cu o vizită de lucru s-a aflat viceministru Educaţiei domnul Vasile Marina, însoţit de curatorul raionului Călăraşi, specialistul Ministerului Educaţiei dna Popovici Angela.

 

 

            La şedinţă au participat preşedintele raionului d. Sergiu Artene, şeful DÎTS dna Gonţa Elena, şeful-adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat dnul Ivas Nicolae. Au fost puse în discuţie subiectele ce vizează oportunitatea examenelor de admitere în învăţămîntul superior. Autorităţile raionului au solicitat Ministerului Educaţiei să permită flexibilitate în utilizarea mijloacelor acumulate în componenta raională pentru învăţămînt şi au exprimat opinia ca reţeaua educaţională să fie gestionată şi aprobată de Ministerul Educaţiei pentru întreaga ţară pentru a uniformiza, de exemplu, numărul de licee în raione la un anumit număr de populaţie.

            La grădiniţa „Lăstărel” din or. Călăraşi oaspeţii au fost întîlniţi de copiii grupei pregătitoare care i-au încîntat cu un dans şi poezii frumoase.

            În liceul Sipoteni discuţiile au fost purtate asupra rezultatelor elevilor la BAC care au avut o reuşită de 98 la sută, asupra atragerii tinerilor specialişti în instituţie. Domnul vice-ministru a propus direcţiei liceului să identifice elevi ai claselor absolvente care ar face studii superioare, apoi în baza unui contract s-ar întoarce să lucreze în acest liceu. Proiectul s-ar referi la localnici cu posibilităţi bune de însuşită şi vocaţie pedagogică. Directorul L.T. Sipoteni, dl. Bob Dumitru a punctat asupra necesităţilor instituţiei – sistemele de aprovizionare cu apă, de canalizare, de alimentare cu curent electric sînt învechite, niciodată reparate capital după 1987.

            Agenda de lucru a vice-ministrului a continuat cu o întălnire cu cadrele manageriale.

            La şedinţa cu managerii instituţiilor şcolare şi preşcolare domnul vice-ministru a punctat nişte sarcini concrete administraţiilor instituţiilor:

-          de a ne creşte proprii specialişti

-          de a ghida elevii în carieră, de a-i orienta spre studierea chimiei, matematicii, ştiinţelor fundamentale în general. Ministerul Educaţiei este preocupat de regîndirea predării acestor obiecte pentru ca elevii să le îndrăgească.

-          de a asigura calitatea educaţiei, la nivelul local.

            Domnul vice-ministru a vorbit şi despre necesitatea majorării salariilor angajaţilor, lucru pe care Ministerul Educaţiei îl are în vizor şi va contribui la perspectiva sectorului educaţiei.

            Directorul L.T. „V. Alecsandri”, dna Bagrii Angela vorbeşte despre faptul că absolvenţii profilului umanist nu ar trebui admişi la facultăţile cu caracter real.

            Domnul Marina Vasile consideră că este necesar de a introduce examenele la admitere la universităţi sau nu vor fi admişi umaniştii la facultăţile pentru profil real.

            Acelaş director abordează şi problema alocaţiei mici pentru hrana elevilor. Cu 7 lei nu poţi alimenta corect elevii.

            Răspunsul d. Marina Vasile: problema este nu  numai în bani, ci şi în calitatea produselor procurate să aveţi mare grijă pentru alimentarea elevilor.

            Reazanţev Eudochia, directorul Gimnaziului „I. Creangă” insistă asupra preţului mic al dejunului elevului. Cu 7,45 lei un elev poate primi doar un pahar de suc de fructe.

            Răspuns poate contribui APL pentru a suplimenta cu încă 7 lei.

            Dna Godovaniuc Elena, director G. Bravicea crede că principiul „cel mai mic preţ” pentru achiziţii nu este bun pentru produsele alimentare achiziţionate pentru şcoli. De la managerul şcolar se solicită multe note informative pe moment. Solicităm de majorat salariul contabilului instituţiei.

            Răspuns – principiul „cel mai mic preţ” a fost pentru a feri de şmecheri procesul de achiziţii, dar am observat că anume aşa se favorizează delapidările.

            Cătană Raisa, salariul mic este şi la ajutorul de educator – 1065 lei.

            Răspuns – situaţia economică din ţară este grea, dar avem speranţa că vom trăi mai bine.