În cadrul Programului de Dezvoltare a Cooperării, finanţat de Guvernul Lituaniei - Ministerul Afacerilor Externe Consiliilor Raionale din Republica Moldova-UCRM în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale din Lituania cu suportul Ambasadei Lituaniei la Chişinău anunţă demararea implementării Proiectului "Invest in Youth!

 

 Obiectivul principal al proiectului este sensibilizarea tinerilor din Republica Moldova cu privire la avantajele europene şi familiarizarea lor cu politicile de tineret şi organizaţiile din Lituania. Acest lucru se va realiza prin organizarea concurs naţional de eseuri şi implicarea ulterioară a câştigătorilor acestui concurs In vizita de studiu în Lituania, organizat UCRM şi ALAL. Vizita de studiu vă include întâlniri cu tineri şi organizaţii de tineret din Lituania, precum şi particip serie de evenimente publice şi reuniuni cu Europarlamentari lituanieni.

Obiectivele specifice ale proiectului:

-    Sensibilizarea opiniei publice cu privire la avantajele integrării europene (concurs naţional de eseuri pentru tineret

-     Familiarizarea tineretului din Moldova cu instituţiile de tineret din Lituania (vizita de schimb în Lituania pentru 5 persoane tinere selectate la concursul de eseuri);

-    Schimb de bune practici în rândul tinerilor lideri din Republica Moldova şi Lituania;

-    Crearea punţilor de cooperare pe probleme legate de tineret între autorităţile locale din Republica Moldova şi Lituania;

Grup ţintă vizat de proiect:

  • Tineri 18-25 ani;
  • autorităţile publice locale din raioanele membre ale Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova;
  • comunitatea locală, ONG locale;

Activităţi specifice ale proiectului:

  • Organizarea şi desfăşurarea unui concurs naţional de eseuri cu tematicile Moldova şi UE, Moldova şi integrarea europeană, tinerii moldoveni şi UE
  • Organizarea unei vizite de studiu în Vilnius (Lituania) cu participarea unui număr de 5 tineri, câştigători ai concursuluinaţional de eseuri, pentru întâlniri şi dezbateri cu tineri lituanieni şi organizaţii ale tinerilor din Lituania, şi o întrevederi cu Europarlamentari lituanieni
  • Organizare interviuri cu cei 5 tineri moldoveni participanţi în proiect, pentru colectarea impresiilor după Vilnius;

Durata de implementare a proiectului este de 4 de luni, iar finanţarea activităţilor este asigurată, în proporţie de către Ministerului Afacerilor Externe al Lituaniei.

Persoana de contact: Andrei Buzatu Telefon: 069837286,

 e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

CONCURS NAŢIONAL DE ESEURI

TINERII DIN MOLDOVA Şl UE

În perioada 26 septembrie - 10 octombrie 2016, UCRM lansează concursul naţional de eseuri cu din Moldova şi UE, adresat tinerilor din Republica Moldova.

Concursul de eseuri face parte din proiectul cu titlul Invest in Youth! Este implementat de Uniune Raionale din Republica Moldova (UCRM) în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale din Lituania cu suportul Ambasadei Lituaniei la Chişinău şi finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Lituanie

Obiectivul principal al proiectului este sensibilizarea tinerilor din Republica Moldova cu privire Ia integrării europene şi familiarizarea lor cu politicile de tineret şi organizaţiile din Lituania. Acest realiza prin organizarea unui concurs naţional de eseuri şi implicarea ulterioară a câştigătorilor ace în vizita de studiu în Lituania, organizată de UCRM şi ALAL. Vizita de studiu va include întâlniri organizaţii de tineret din Lituania, precum şi participarea la o serie de evenimente publice şi Europarlamentari lituanieni.

Costurile pentru deplasare (transport şi cazare) vor fi acoperite din bugetul proiectului.

2. Condiţii de participare la concurs:

2.1 CINE POATE APLICA?

Pentru concursul naţional de eseuri pot aplica doar tineri, având cetăţenia Republicii Moldove cuprinsă între 18 şi 25 de ani, care sunt:

#      familiarizaţi cu UE, valorile şi principiile europene;

#      cunosc politicile UE de tineret şi dezbaterile privind aportul tinerilor la viitorul UE;

#      interesaţi de afacerile europene şi de suportul acordat de statele membre Republicii Moldova, în special Lituania;

#      fluenţi în engleză.

2.2 TEMATICA ESEURILOR:

-      viziunea asupra Uniunii Europene, în ansamblu, şi viitorul acesteia;

-      Moldova şi Uniunea  Europeană, integrarea europeană;

-            democraţia în Moldova;

-      importanţa implicării tinerilor în procesul de integrare europeană.

2.3 Condiţii tehnice minime pentru eseuri:

-      Eseul va fi realizat şi prezentat în limba Engleză, pe format A4, cu font minim Times New maximum 2 pagini.

Un candidat poate depune un singur eseu.

2.4 Dosar candidatură concurs:

Aplicantul va completa un DOSAR DE APLICAŢIE ce conţine :

-      eseu (Engleză)

-      CV candidat (Engleză)

Dosarul trebuie trimis pe mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 10  Octombrie 2016 Dosarele incomplete sau transmise după acest termen limită nu vor fi luate în considerare.

3. PROCESUL DE SELECŢIE:

Selecţia aplicaţiilor se va face sub coordonarea unui Comitet Consultativ format din: reprezenta şi Ambasada Lituaniei la Chișinău, rolul acestuia fiind să supervizeze şi să asigure transparenţa pi selecţie.

La selecţie se va lua în calcul echilibrul geografic şi de gen.