În conformitate cu Ordinul MECC  nr. 44 din 23 ianuarie 2018, cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a testării naționale în învățământul primar, sesiunea 2018,

Instrucțiunea privind procedurele de administrare a Sistemului de Automatizat de Prelucrarea a Datelor