60799574_2338214089603976_7192840275310411776_n.jpg
Absolventa Institutului de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău), în anul 1999, a facultăţii Geografie. Vechimea în activitate: 19 ani. Mamă a trei copii.
  A început activitatea pedagogică în Gimnaziul „Ion Creangă”, din orașul Călărași.
     Începând cu 2007, până în prezent, activează în Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”.
  Timp de 3 ani, a deținut funcția de director adjunct în educație.
   În anul 2017,  a obținut gradul didactic  întâi.
   Este interesată de formarea competenţelor elevilor, reuşindu-i să le formeze şi să le evalueze. 
   Frecventează cu regularitate activităţile metodice din instituţie şi din raion, se implică în diverse proiecte educaţionale. Organizează activităţi extracurriculare interesante, formative.
    Pe parcursul activităţii, a fost membră  a diverselor comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii etc., atât în liceu, cât și în raion. 
  Pot fi menţionate participările profesoarei Buga Tatiana la diverse forumuri profesionale:
 Conferința științifico-practică raională a cadrelor didactice, cu tema: ,,Valorificarea competenței-cheie de comunicare în limba maternă, întru interpretarea conceptelor, a gândurilor,a sentimentelor, a faptelor și a opiniilor, în în contexte culturale și sociale”, demonstrând corelarea competențelor-a subcompetențelor- a conținuturilor- a tipurilor de activități, întru atingerea finalităților stabilite, în cadrul studierii geografiei.
 05 Noiembrie 2016, Conferința Internațională TENDINȚE ACTUALE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA GEOGRAFIEI, ediția a XIII-a,  organizată de Centrul de Excelență Didactică, IȘE, Chișinău și Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași.
 17 Decembrie 2016, Workshop Internațional EXPERIENȚE DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚAREA GEOGRAFIEI, organizat de Centrul de Excelență Didactică, IȘE Chișinău și Inspectoratul Școlar Județean Iași,  prezentând o secvență din experiența extracurriculară personală:  „Concursul intelectual „Erudit-Caffe” la Geografie”,  demonstrând tendințele instruirii nonformale, în predarea geografiei.
 Conferința Pedagogică ,, Acces, relevanță, calitate în educație—competențe pentru prezent și viitor”,  or. Călărași, 2017, cu subiectul: „ Eficientizarea demersului didactic în formarea competențelor la elevi”.
 Ianuarie 2018, a fost formator, în cadrul seminarului raional al profesorilor de geografie, cu tema: „Modalități de integrare a tehnologiilor digitale la lecțiile de geografie”.
    Este preocupată şi de strategiile de  formare şi dezvoltare a gândirii logice a elevilor, prin problematizare, jocuri distractive, concursuri şcolare. În acest sens, desfăşoară, opt ani la rând, concursuri şcolare, inclusiv cel intelectual: „Erudit-cafe”, pe care le realizează destul de reuşit, creativ, antrenând un număr mare de elevi. 
     În aprilie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Pământului, a organizat concursul raional interactiv,  „Terra”, cu participarea a 10 echipe mixte, din diverse instituţiii, constituite de elevii  claselor a 5-a – a 7-a, care au concurat la următoarele etape: 1.  prezentarea echipei (3-4 min.):  „Geografia – pentru un gust  select”; 2.  proba orală; 3.  proba practică: interpretarea  unui document geografic (suport cartografic, text , imagine sau  film documentar); 4. concursul căpitanilor; 5. proba scrisă.   
    Consideră că practicile preferate, în special activitățile de învățare bazate pe explorarea resurselor de instruire și activitățile de cercetare contribuie la dezvoltarea elevilor, la maturizarea lor şi la formarea cetățenilor culţi, oneşti.
60666394_2338218186270233_5703116094005313536_n.png