NUME PRENUME

DENUMIREA FUNCŢIILOR ŞI SUBDIVIZIUNILOR

TELEFON

Chicu Zinovia Șef serviciu economic (în problemele economice şi statistice) 24426334
Avornic Aliona Specialist principal  (în problemele economice şi statistice) 24426334

SECŢIA POLITICI EDUCAŢIONALE ȘI MANAGEMENT

Buruiană Lidia Şef secţie 24422603
Balîc Serghei Specialist principal (problemele tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale) 24422859
Specialist principal (educaţia timpurie) 24422859
Lipcan Maria Specialist principal (în problemele resurse umane) 24422603

SECŢIA MANAGEMENT AL CURRICULUMULUI SI FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Erezanu Mihail

Șef secție

24422933

Florea Margareta

Specialist principal 

24422933

Lozinschi Iulia

Specialist principal

24422933

Negru Ion

Specialist superior

24422933

Timofte Ludmila

Specialist superior

24422603

Slovo Mircea

Specialist 

24422933

Parfeni Mina

Specialist principal

24422859

SECŢIA MANAGEMENT ECONOMICO-FINANC1AR ŞI AL PATRIMONIULUI

Polevanov Tatiana

Contabil - şef

24426545

Avramov Natalia

Contabil

24426545

Gheorghiță Maria

Contabil

24426545

Gavriliță Maria

Contabil

24426545

SECŢIA ADMINISTRATIV-AUXILIARĂ

Cociurcă Ludmila

Secretar - stenograf

24420717

Tudoreanu Simion

Inginer

24422933

Scurtu Constantin

Şofer