Ordinul ME 1092 din 29 decembrie 2016 Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 336 din 03.05.2013

Ordinul ME 1093 din 29 decembrie 2016 Cu privire la modificarea și completarea Regalamentului de atestare a cadrelor de conducere din invătământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 454 din 31.05.2012

Ordinul Nr. 454 din 31 mai 2012

Ordin Nr. 336 din 03 mai 2013 cu privirela aprobarea Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate

REGULAMENTUL de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate

Recomandări cu privire la completarea Dosarelor de atestare, elaborarea şi susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare/Programelor manageriale

Fișa de atestare a cadrului de conducere

Ordin nr. 995 din 15 octombrie 2015 cu privire la completarea pct.21 din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate

Ordin Nr. 1175 din 25 noiembrie 2014 Cu privire la modificările și completările Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate