Consiliul consultativ 19.12.2023

Consiliul consultativ 09.11.2023

Consiliul consultativ 25.04.2023

Consiliul consultativ 02.03.2023

Consiliul consultativ 29.12.2022

Consiliul consultativ 27.10.2022

Consiliu consultativ 26.04.2022

Consiliu consultativ 27.12.2021

Consiliu consultativ 27.10.2021

Consiliu consultativ 15.04.2021

Consiliul colsutativ 03.03.2021

Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ al Direcției învățământ, tineret și sport.

Consiliul consultativ 17.12.2020

Consiliul consultativ 29.10.2019

Consiliul consultativ 08.05.2019

Consiliul consultativ 12.03.2019

Consiliul consultativ 17.01.2019

Consiliul consultativ 08.11.2018

Consiliul consultativ 17.05.2018

Consiliul consultativ 21.03.2018

Consiliul consultativ 27.12.2017

Consiliul consultativ 02.11.2017

Consiliul consultativ 19.04.2017

"Cu privire la Асоrdul de соlаЬоrаrе dintre Asociația obștească "Parteneriate pentru fiесаrе copil" și Consiliul rаiопаl Сălărаși în cadrul proiectului ,,Sporirea accesului copiilor сu necesități speciale la servicii соmuпitаrе de suport și educație în primii ani de viați"

Consiliul consultativ 21.12.2016

Consiliul consultativ din 03.11.2016

Regulamentului și componenței поmiпаlе а Consiliului Consultativ al Direcției invilimint Tineret și Sport Сălărаși

Cu privire la Acordul de соlаbоrаrе dintre Asociația obștească  Parteneriate репtru fiecare copil" și Consiliul raional Călărași in cadrul proiectului "Sроrirеа accesului copiilor și necesității speciale la servicii соmunitа de suport și educație in primii ani de viață

 

1.        Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ al Direcției învățămînt, tineret și sport.