Pe fundalul schimbărilor dinamice ale vieţii sociale, economice, culturale, precum si ale noilor provocări ale lumii contemporane se impun ample schimbări în proiectarea şi implementarea politicilor şi strategiilor educaţionale din Republica Moldova. Problematica incluziunii/integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale sau a copiilor aflaţi în situaţie de risc a devenit un domeniu prioritar de acţiune pentru specialişti din domeniul învăţământului din raionul Călărași.

24294429_302064776965444_8345224132372914935_n.jpg

La data de 30.11.2017, echipa SAP Călărași în parteneriat cu Gimnaziul Bahmut au desfășurat în contextul Săptămânii educației incluzive în raionul Călărași întrunirea metodică pentru cadrele didactice de sprijin din raion cu subiectul: ,,Dificultăți de învățare și oportunități de intervenție educațională în școlile incluzive" conform AGENDEI