METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CLASA I

Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general

Metodologia privind evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasele I-IV

METODOLOGIA DE MONITORIZARE EXTERNĂ A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI în învățământul primar

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la disciplinele de studii 2024

Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului raional "Pedagogul anului. ediția 2022"

Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit

Regulament privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, absolvirea și promovare în învățămîtului primar și secundar

Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu

Metodologia de admitere a elevilor în liceu 2016

Ordinul nr. 235 din 25 martie 2016 și Regulament organizare și funcționare instituții învățământ primar și secundar

Codul educației

plan-cadru_2016-17

Orarul înscrierilor copiilor în clasa I 2017

Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I 2017

Codului de etică al cadrului didactic

HOTĂRÎRE Nr. 899 din 27.10.2014

Regulament Protectia Datelor Sistemului de Cartografiere

Ordin nr. 1140 din 12 noiembrie 2014 cu privire la completarea Regulamentului de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate în Sistemul de Cartografiere a instituțiilor de învățământ general și modificarea Ordin nr.1056 din 10 octombrie 2014

Ordin nr. 1056 din 10 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de asigurare a securității datelor cu carater personal prelucrate în Sistemul de Cartografiere a instituțiilor de învățământ general