Bine a spus M. Eliade că în om e frumoasă căutarea, or, căutători de adevăruri, de sensuri nebănuite au fost şi participanţii la conferinţa ştiinţifică raională, cu genericul: Teme, motive literare în creaţia a doi scriitori. Cei 20 de elevi participanţi, din 9 instituţii, ghidaţi de 10 profesori de limba şi literatura română, au abordat subiecte diverse, demonstrând competenţe de lectură, de comunicare:

   

Nr. d/o Numele, prenumele elevului, clasa Instituţia Numele, prenumele profesorului Subiectul
1 Negru Marinela, cl. a 11-a L.T.”M. Sadoveanu” Gavriliță Raisa

Motivul creației în lirica lui N. Dabija și cea a L. Lari.

2 Bădărău Cătălina, cl. a 11-a L.T.”M. Sadoveanu” Gavriliță Raisa

Motivul așteptării în lirica lui M. Eminescu și a lui G. Bacovia

3 Gavriliță Anastasia, cl. a 10-a L.T.”M. Sadoveanu” Gavriliță Raisa

Motivul codrului în lirica lui Gr. Vieru și cea a lui L. Blaga.

4 Trifan Nicoleta, cl. a 11-a L.T.”M. Sadoveanu” Gavriliță Raisa

Motivul morții în creașia lui G. Bacovia și cea  a lui M. Eminescu.

5 Jornea-Zaharia Maria, cl. a 10-a L.T.”M. Sadoveanu” Gavriliță Raisa Motivul ploii în creația lui N. Stănescu și cea a Anei Blandiana.
6 Grigore Nina, cl. a 11-a L.T.”M. Sadoveanu” Florea Margareta Femeia în creaţia eminesciană şi bacoviană
7 Pantelei Marina, cl. a 9-a Gimn. Vălcineţ Lupu Viorica Dragostea în creația poeților Eminescu și Vieru
8 Armanu Mădălina, cl. a 9-a Gimn. Temeleuţi Lupu Viorica Tema familiei în operele scriitorilor I. Creangă și I. Druță
9 Țurcanu Ludmila, cl. a 9-a,  L.T.Ţibirica Ţurcanu Corina Universul copilăriei reflectat în opera lui Ion Creangă și  Ionel Teodoreanu
10 Măriuță Tatiana, cl. a 11-a L.T.Ţibirica Brînză Angela Dragostea în opera lui Nicolae Dabija și a Charlottei Bronte
11 Eţcu Victoria, cl. a 12-a L.T.”V. Alecsandri” Popa Natalia

Femeia, o metaforă a luminii creatore, în operele poeților M. Eminescu și L. Blaga

12 Țanța Adela, cl. a 12-a L.T.”V. Alecsandri” Popa Natalia Casa părintească, loc sacru, în viziunea poeților G. Vieru și Dum. Matcovschi
13 Sturza Olesea, clasa a 10-a L.T. “M. Eminescu”, Sipoteni Maimescu Parascovia Satul - univers al valorilor supreme - reflectat în creațiile lui Lucian Blaga și Ion Creangă
14 Sturza Aurelia , clasa a 10-a L.T. “M. Eminescu”, Sipoteni Maimescu Parascovia Imaginea patriei în poezia lui Mihai Eminescu și Grigore Vieru
15 Stratu Gabriela, cl. a 9-a Gimn. Săseni Gancearuc Aliona Defecte umane reflectate în creațiile lui Jean de La Fontaine și Alecu Donici
16 Aga Simona, cl. a 9-a Gimn. Săseni Gancearuc Aliona Tema dragostei în creația lui Mihai Eminescu și Serghei Esenin
17 Morari Maria, cl. a 8-a Gimn. Răciula Olari Marina

Copilăria în creaţia lui I. Creangă şi a lui L. Blaga (Hronicul şi cântecul vârstelor)

18 Istrati Gheorghe, cl. a 8-a Gimn. Răciula Olari Marina Dragostea în romanele „Singur în fața dragostei” de Aureliu Busuioc şi „Temă pentru acasă” de Nicolae Dabija
19 Cupcea Loredana, cl. a 9-a Gimn. Răciula Olari Marina Motivul suferinţei în romanul „Temă pentru acasă” de Nicolae Dabija şi în tragedia “Romeo și Julieta” de W. Shakespeare
20 Echim Daniela, cl. a 9-a Gimn. Horodişte Chicu Vasilina Mama în creația lui Ion Creagă și a lui Grigore Vieru

Comunicările elevilor au fost secundate şi de prezentări, în mare parte, realizate inspirat, reuşit. Îmbucurător este faptul că participanţii la conferinţă au manifestat dorinţa de a mai lua parte, având prilejul să se compare cu alţi locutori, să afle modalităţi diverse de prezentare a temelor de cercetare, lucruri noi. 

    Exprimăm mulţumiri elevilor şi profesorilor îndrumători, care ştiu că munca este chezăşia fortificării  cetăţii valorice a neamului, iar "Un om care stăpâneşte arta lecturii, vorbirii şi scrierii corecte nu este numai un om mai bun decât alţii, ci este, mai întâi, o personalitate fortificată sufleteşte."       

                                                                                                                                           (Mircea Eliade)

Florea M., specialist - metodist