După cum menționa marele istoric român Nicolae Iorga,,Un popor  care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții”, deaceea și monumentele noastre istorice, atâtea câte ne-au mai rămas, reprezintă fără îndoială unele din cele mai vii mărturii ale trecutului istoric al pământului nostru. Aceste mărturii istorice, fie ele vestigii ale civilizaţiilor preistorice, ruine ale unor monumente roase de aripa vremii sau distruse cu bună ştiinţă de răutatea, lăcomia sau ignoranţa generaţiilor ce s-au perindat în decursul secolelor, fie ele monumente care au înfruntat veacurile în forma lor iniţială, fie în formă restaurată sau transformată, şi pe care le putem vedea astăzi, sunt o nepreţuită comoară artistică şi documentară. În acest context,  în conformitate cu  planul managerial al Direcţiei Învăţământ, Tineret și Sport Călărași, s-a desfăşurat conferinţa ştiinţifică  tematică  a elevilor din ciclul gimnazial, cu genericul: “Rolul și importanța monumentelor de istorie locală ca mărturie a unei epoci”, la 12 aprilie curent, în sala fesivă a LT ,,Vasile Alecsandri” din or. Călărași. Cei 14 participanți ai conferinței, elevi ai gimnaziilor, au venit să scoată în evidență istoria monumentele  locale, care sunt cartea de vizită a localităților raionului nostru și sunt o sursă importantă  de studiere a istoriei naționale. Deoarece,, patriotismul, cu toate acestea, nu este iubirea țărânei, ci iubirea trecutului. Fără cultul trecutului nu există iubirea de țară” (M. Eminescu)

Erezanu Mihai, șef secție, DÎTS Călărași.