„ Trăiască grâul minții roditor

În lună de gerar și de cuptor!

Și mai trăiască, pururea trăiască

Semănătorii în nemoartea noastră! ”

 ( Semănători de V. Romanciuc)

  

La 30 mai 2017, soarele şi-a dăruit cu mai multă dărnicie căldura, florile au răspândit un miros mai îmbătător, fiindcă, în inima Călăraşului, a fost sărbătoare. DÎTS, susţinută de Consiliul Raional, a realizat, al 10-lea an, activitatea raională de  recunoaştere a performanţelor elevilor şi ale profesorilor: Gala olimpicilor. Au fost admiraţi premianţii olimpiadelor raionale, deţinători ai primelor patru locuri, şi profesorii îndrumători. Olimpicilor li s-a decernat câte o diplomă şi câte o susţinere materială a câte 300, 200, 100, 50 de lei, în funcţie de locul deţinut, şi pedagogilor – câte 250 de lei.

  Cu mesaje de felicitare pentru urcuşurile valorice în sistemul educaţional au venit: Sergiu Artene, preşedintele raionului Călăraşi, Vasile Timofti, vicepreşedintele raionului, Bădărău Zinaida, vicepreşedintele raionului, Nicolae Melnic, primarul oraşului Călăraşi, Mihai Erezanu, şeful Secţiei Management al curriculumului şi formare profesională continuă, Ion Negru, specialist – metodist, DÎTS.

  Secretele succesului le-a destăinuit eleva cl. a 11-a „U”, din L.T.„M. Sadoveanu”, Anastasia Gavriliţă, deţinătoarea locului 2 la olimpiada republicană de limba şi literatura română, care a luat cuvântul, mulţumindu-i mamei şi profesoarei, Gavriliţă Raisa, pentru valorile cultivate.

 172 de elevi şi 101 pedagogi premianţi au rămas încântaţi de  colegii spirit artistic, care au făcut să palpite inimile împătimiţilor de frumos: ansamblul de dansuri din Gimnaziul Pituşca, ansamblul Sadovencele, din L.T. „M. Sadoveanu”, eleva clasei a 9-a, din L.T. „ Mihai Eminescu”, Mihaela Șpac, Liliana – Valeria Moraru, cl. a 11-a, din L.T. „ Mihai Eminescu”, Sipoteni, Murug Raisa, cl. a 9-a la L.T. „V. Alecsandri”,  ansamblul vocal Steaua dorului, din L.T. „V. Alecsandri”, conducător artistic, Gerghelegiu Svetlana, Serginia Dodon, cl. a 7-a, din Gimnaziul Sadova, Gore Igor, cl. a 5-a, din Gimnaziul Dereneu, Tatarova Angelina, cl. a 8-a, din Gimn. Dereneu. 

   Din 36 de elevi delegaţi la concursurile republicane, 7 au demonstrat competenţe deosebite, spirit concurenţial, fiind premiaţi cu diplome de gradul 2, 3 şi menţiuni. Moderatorii activităţii: profesoara de limba franceză, din L.T. ”V. Alecsandri”, Bolea Tatiana, şi elevul cl. a 12-a din L.T.”M. Sadoveanu, Lipcanu Andrei, în numele DÎTS, au mulţumit încă o dată perlelor sistemului educaţional din raion:

Nr. d/o Nume prenume Disciplina Clasa Locul Instituţia Profesorul
1 Gavriliță Anastasia Limba și literatura română a 10-a II L.T. ”M. Sadoveanu” Gavriliță Raisa
2 Luca Anastasia Limba şi literatura română, şcoala  alolingvă a 9-a II L.T. ”M. Sadoveanu” Bordeniuc Valentina
3 Iamandii Daniela Limba engleză a 9-a III L.T. "Vasile Alecsandri" Stefanuc Maria
4 Sîli Cătălina Istoria românilor și universală a 10-a M L.T. ”M. Sadoveanu” Drăgănel Ana
5 Sîli Nicolae Limba franceză a 10-a M L.T. ”M. Sadoveanu” Damir Larisa,
6 Tataru Tamara Matematica, a 9-a M L.T. ”M. Sadoveanu” Cotelea Maria
7 Jacota Mihaela Limba și literatura română a 9-a M L.T. "Vasile Alecsandri" Lungu Aliona

  urându-le tuturor satisfacţia muncii împlinite, succese în continuare şi recunoştinţa, şi peste ani, a discipolilor şi a comunităţilor.

   Pentru făuritorii de sorţi umane şi în semn de consideraţie pentru elevii performanţi, activitatea a culminat cu prezenţa îndrăgitei interprete a raionului, Doiniţa Istrati, care a interpretat superb două cântece: Ca prima oară şi From this moment.