Azi, 18.08.2017, a avut loc şedinţa comună a directorilor de şcoli şi grădiniţe, cu următoarea ordine de zi: Totalurile trecerii în revistă a instituţiilor pentru pregătirea către noul an de studii. Şedinţa a fost prezidată de dna Gonţa Elena, şeful Direcţiei Învăţământ Tineret Sport.

Au fost invitaţi membrii comisiilor de lucru pentru a relata despre rezultatele evaluării. Dnul Baltaga Alexandru, medicul-şef al Centrului de Sănătate Publică,  a menţionat despre buna pregătire în instituţiile G. Bravicea, G. „Ion Creangă” , Călăraşi, G. Onişcani, LT „M. Sadoveanu”, G. Bahmut, toate instituţiile sunt asigurate cu mobilier şcolar, sunt aprovizionate cu apă potabilă, sunt pregătite către sezonul rece al anului, a apreciat posibilitatea instituţiilor de a renova blocurile sanitare, însă a comunicat şi despre unele nereguli care au fost puse în misiunea directorilor de instituţii ca sarcini de viitor. Dnul Pleşca Ion, specialist, Secţia Situaţii Excepţionale, a consemnat pozitiv referitor la lucrările majore care s-au efectuat în privinţa tratării lemnului cu soluţie ignifugă şi instalarea în multe instituţii a sistemei de semnalizare antiincendiară, dar a atenţionat despre sistemele electrice difecte. Dnul Roadedeal Vasile, specialist Direcţia Raională Securitatea Alimentelor a raportat despre situaţia în blocurile alimentare şi posibilităţi concrete la lichidarea neajunsurilor.     Decizia finală a fost, ca până la data de 28.08.2017, toate instituţiile preuniversitare să obţină autorizaţia de funcţionare a instituţiei.