„ Duhul de crin, cel cultivat anume,
Lasă în ei polenul cântător,
Şi-o naştere de început de lume
Se întâmplă des, în toată firea lor.”
(A. Suceveanu)

Ziua lucrătorului din învăţământ

Miercuri, 04.10.2017, Casa raională de cultură a fost neîncăpătoare. Aici s-a adunat elita sistemului educaţional din raion, pentru sărbătorirea Zilei lucrătorului din învăţământ, activitate festivă organizată anual de către DÎTS Călăraşi, susţinută de Consiliul Raional.


Marea de flori, amenajarea cu gust a sălii, vocea caldă a prezentatorilor: Bolea Tatiana, profesor de limba franceză din L.T. “V. Alecsandri”, Erezanu Mihai, şef de secţie Management al curriculumului şi formare profesională continuă, au amintit de valoarea pedagogilor.
Felicitările din suflet rostite de către: Gonţa Elena, şeful DÎTS, Sergiu Artene, preşedintele raionului, Vasile Timofte, vicepreşedintele raionului, Tamara Damir, preşedintele Consiliului Raional al Sindicatului Educaţie şi Ştiinţă, Margareta Florea, specialist principal-metodist…au demonstrat recunoştinţa pentru munca nobilă a cadrelor didactice.
Programul artistic variat, susţinut de către: elevii claselor întâi şi a doua, din Gimn. „Ion Creangă”, ghidaţi de învăţătoarea Elhov Liubovi, Leahu Galina, învăţătoare la Şcoala Primară din Călăraşi şi un grup de elevi din instituţie, Maria-Andreea Lipcanu, eleva cl. a 3-a, din L.T.”V. Alecsandri”, elevii cl. a 5-a, din Gimn. Pituşca, ca semn de recunoştinţă pentru pedagogi, au dansat, Zota Lidiana, din L.T. V. Alecsandri, Luiza, Vulpe, profesor de istorie din Gimnziul Sadova, împreună cu sora Larisa şi fratelej Sergiu, Ciobanu Uliana, eleva clasei a 9-a, din Gimn. Ion Creangă, Mihaela Stratan, clasa a 8-a a L.T. V. Alecsandri, ansamblul coral etnoflocloric, din aceeaşi instituţie, Adriana Lungu, cl. a 5-a, din Gimn. Pituşca, ansamblul Sadoveniencile, din L.T. M. Sadoveanu, au ţinut în suspans spiritele.
Diplomele şi premiile băneşti pentru: performanţe înregistrate, pentru pregătirea instituţiilor de noul an de studii, locurile premiante obţinute la concursul profesional: Pedagogul anului, de către: Fedorișin Dina, învățătoare, din Gimnaziul Hoginești (locul I, etapa învăţământul primar), Trifan Mariana, învăţătoare la L.T.”M. Eminescu”, Sipoteni (locul doi, aceeaşi etapă), Ursu Mariana, profesoară de limba și literatura română, din L.T. ” Vasile Alecsandri” ( locul I, etapa gimnazială), Buruiană Silvia, profesoară de educație plastică, din L.T. Țibirica ( locul doi, etapa gimnazială), au fost dovezi că în instituţiile preuniversitare se munceşte mult, continu, valoric.
Evenimentul a culminat cu prezenţa scenică de excepţie a interpreţilor autohtoni: Adriana Ochişanu, Laurenţiu Popescu, care au sensibilizat până la lacrimi publicul prezent.