La 3 noiembrie, în incinta L.T.Vasile Alecsandri or. Călăraşi, echipa SAP, a desfăşurat CONFERINŢA RAIONALĂ pentru cadrele didactice de sprijin, logopezi, educatori, psihologi şi directorii adjuncţi pentru partea educativă cu genericul: „Şcoala modernă: dimensiuni psihologice în evaluarea şi consilierea psihopedagogică”.

 Scopul evenimentului a fost să ofere participanţilor oportunități diverse de a-și aprofunda pregătirea profesională cu elemente teoretico-practice în evaluarea și consilierea psihopedagogică, pentru maximalizarea eficienței și calității profesionale. Astfel, a oferit posibilitatea participanților de a prezenta în cadrul atelierelor puncte de vedere din experiența proprie. Totodată specialiști din raion cu experiență avansată și succese remarcabile în activitatea profesională au demonstrat în cadrul workshop-urilor tehnici practice, aplicabile care vin ca suport metodic pentru îmbunătățirea activității și serviciului psihopedagogic în instituţiile educaţionale din raionul Călăraşi.

În cadrul evenimentului s-au desfăşuarat 4 ateliere tematice cu tematici diverse: 
Atelier 1: Adaptarea stilului parental la cerințele educaționale moderne. 
Atelier 2: Şcoala modernă, abordări de dezvoltare profesională a cadrelor didactice de sprijin.
Atelier 3: Educația incluzivă - parte integrantă a educației pentru toți.
Atelier 4: Cadrul didactic – factor important în implementarea educației incluzive pentru treapta preşcolară.

Oaspeţi la activitate au fost directorul Centrului Republican de asistenţă psihopedagogică, dna Virginia Rusnac precum şi specialiştii DÎTS Călăraşi.
Mii de mulţumiri profesioniştilor implicaţi, care au fost moderatori în cadrul atelierelor: 
Bob Maria, director adjunct pentru partea educativă în LT V. Alecsandri or. Călărași,
Trifan Corina, psiholog în LT V. Alecsandri or. Călăraşi; Stratu Lucia,CDS în Gim. Săseni; Toderaşcu Mariana, CDS în LT V. Alecsandri or. Călărași; Negara Elena, logoped în IET Nr. 2 or. Călăraşi; Moraru Ala, CDS în IET Nr.3 or.Călăraşi.
Mulţumiri gazdei,  direcţia LT V. Alecsandri or. Călăraşi, pentru căldură şi bună înţelegere.