40022284_1928475597244496_8398368480683884544_n.jpg

  Peste 500 de cadre didactice și manageriale, primarii, liderii sindicali din raionul Călărași au participat pe data de 22 august 2018, la Conferința raională a cadrelor didactice, desfășurată sub egida DÎTS Călărași, cu genericul „Împreună pentru educație de calitate”
Oaspeți ai evenimentului au fost dna Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, președintele raionului, dnul Artene Sergiu, șef – adjunct al Cancelariei de Stat Ungheni, dnul Ivas Nicolae. 


  În cadrul conferinței a fost făcut bilanțul de către Șefa DÎTS Călărași, dna Gonța Elena, privind rezultatele activității instituțiilor educaționale din raion în anul școlar 2017-2018. Unele din cele mai reușite direcții au fost scoase în evidență cu ar fi:
   - instituția de educație este axată din perspectiva caracterului prietenos copiilor și elevilor, CREI și cadrele didactice de sprijin contribuie la starea de bine a celor care frecventează școala și grădinița;
   - s-a realizat în practică, HG nr.17 din 04.01.2006 privind depistarea și promovarea copiilor dotați, lotul olimpic al raionului a fost bine pregătit, găsindu-și un loc bun în clasament;
   - promovabilitatea examenelor de BAC în raion este (93,4%) mai înaltă decât media pe țară (92,7%) ș.a.
În același timp, în multe domenii ale vieții școlare, sun și rezerve nefavorabile:
   - în instituție persistă un demers didactic cu o preocupare eficientă pentru dezvoltarea de competențe, situație favorizată și de neexecutarea funcției de control a administrației prin asistențe la ore;
   - relevanță scăzută a unor programe / proiecte educaționale și a acțiunilor neconvingătoare de promovare a imaginii școlii;
   - asigurarea transparenței finanțelor publice ș.a.
  Coraportori la raportul de bază au fost reprezentanții atelierelor de lucru care s-au desfășurat în ajunul conferenței. Astfel, s-au expus părerile și propunerile vizavi de problemele din sistem managerii, profesorii, educatorii, cadrele de sprijin, primari. Comunicările din activitatea atelierelor s-au referit la Codul Educației, bunele practici în diminuarea riscurilor managementului financiar, dinamica valorilor contemporane, temele pentru acasă, noua disciplină ,,dezvoltarea personală”, sistemul educațional prin prisma părinților și implicarea sindicatului în perfecționarea sistemului educațional.

  Președintele raionului în luarea sa de cuvânt a dat o apreciere înaltă a Raportului prezentat de șefa DÎTS Călărași, ca fiind unul reușit, pe un ton optimist, cu informații veridice, precum și a modului de desfășurare a conferinței. De asemenea dnul Artene s-a referit la conlucrarea constructivă dintre Consiliul Raional și DÎTS Călărași în scopul asigurării calității procesului educațional din raion.
   Cu un cuvânt de salut către participanți a venit dna ministru al MECC. În mesajul său, dna Monica Babuc și-a exprimat întreaga considerație pentru munca deloc ușoară pe care o depun cadrele didactice, remarcând aportul incontestabil al acestora la formarea tinerei generații care ne reprezintă viitorul. Oficialul a accentuat problemele abordate în cadrul conferinței, subliniind necesitatea imperioasă în implementarea în continuare a reformelor în domeniu prin aplicarea prevederilor Codului Educației care în ultimii ani a arătat deja unele succese. Monica Babuc a vorbit despre acțiunile întreprinse în ultima perioadă de către Guvern în vederea majorării salariilor lucrătorilor din domeniul educației, remarcând prevederile noului sistem de salarizare conform căruia salariile cadrelor didactice vor fi majorate cu 8%, începând cu 1 septembrie 2018, iar începând cu 01.01.2019 va fi pusă în aplicare noua metodologie de salarizare pentru angajații din sistem. În discursul său, dna ministru a punctat o serie de alte probleme din domeniu, care la fel necesită a fi abordate de rând cu majorarea salariilor, precum introducerea inovațiilor privind managementul în școli, debirocratizarea documentelor, repartizarea timpului de muncă a cadrului didactic, managementul temelor pentru acasă, revizuirea curriculumului școlar, dotarea școlilor (laboratoarele și CREI) ridicarea prestigiului pedagogilor precum și motivarea cadrelor didactice tinere, educarea copiilor în spiritul valorilor naționale etc.. Totodată, Monica Babuc le-a urat cadrelor didactice perseverență în activitatea profesională, bucuria de a se întâlni cu elevii în ajunul unui nou an școlar și încrederea în puterea de a schimba lucrurile spre bine.
  În cadrul sesiunii de dezbateri dnei ministru iau fost adresate întrebări din rândul publicului. A fost o discuție calmă, cu explicații și răspunsuri pline de optimism.
  La finele forumului a fost primită o rezoluţie în care sunt stipulate obiectivele pentru noul an şcolar:
    • apropierea școlii de comunitate, prin consultarea opiniei elevilor și părinților, în procesul de luare a deciziilor;
    • îmbogățirea ofertei curriculare și extracurriculare propuse elevilor ;
    • asigurarea mediului protectiv și prietenos în instituția de educație pentru toți elevii;
    • capacitarea resurselor umane pentru gestionarea eficientă a instituțiilor și a procesului educațional în ele.

39962107_1928475317244524_6723529800171913216_n.jpg40014914_1928475347244521_8671191245776748544_n.jpg39998550_1928475330577856_927117468785180672_n.jpg39944439_1928475363911186_1204803184829136896_n.jpg