50324193_2126126190812768_6161431886657748992_n.jpg
Concursul se  desfăşoară în două etape: etapa locală și etapa raională. Etapa raională se  va desfășura în perioada 02.01-31.01.2019. A fost aprobată lista participanților la concursul raional„Pedagogul Anului, 2019” și graficul desfășurării orelor publice. În calitate de  instituţii pentru susţinerea orelor publice au fost desemnate:  LT ”V. Alecsandri” și LT,,Mihail Sadoveanu” din or. Călărași.   La 16 ianuarie 2019, în incinta LT ,,Mihail Sadoveanu”, a demarat etapa de desfășurare a orelor publice  de către candidați. În prezența comisiei  de concurs a susținut o oră publică în clasa a VIA profesoara de matematică Rîpa Ana, grad didactic Întâi, din LT,,Vasile Alecsandri”. Doamna profesoară a demonstrat profesionalism, o documentare ştiinţifică și metodică ireproșabilă și un stil  didactic personal, iar elevii implicați într-un proces educațional motivant.