54208018_2209511309140922_2259725226642243584_n.jpg
Astăzi, 12 martie, 2019 în incinta Consiliului Raional Călărași a avut loc ședința Consiliului Consultativ al Direcției Învățământ Tineret și Sport
Au fost prezenți membrii Consiliului Consultativ, managerii instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar.
La ordinea de zi a ședinței au fost puse în discuție problemele:
”Formarea, dezvoltarea, evaluarea competenţei de comunicare a elevilor, în instituţiile de învățământ”, subiect analizat și prezentat celor prezenți de către metodistul principal al DÎTS, specialist responsabil de predarea limbii și literaturii române, dna Florea Margareta.  Dnei a remarcat  că   Competenţa – cheie: de comunicare în limba română, se formează atât în cadrul procesului educațional la diverse discipline școlare, cât și, mai ales, la limba și literatura română, care prevede, conform curricumului disciplinar, a ghidurilor de implementare a curricumului și a altor surse metodologice:  formarea deprinderilor de folosire corectă, adecvată, eficientă  a limbii române, în producerea şi receptarea textelor orale şi scrise. Ca practică de succes a fost remarcată contribuția dnei Reazanțev Eudochia, manager, profesor  de limba și literatura română în gimnaziul ”Ion Creangă”, care în practica instituției,  a inițiat, de mai mulți ani, organizarea conferințelor teoretice la diferite discipline școlare și organizarea evaluărilor finale  orale în clasele a V-a – a VIII-a, în baza unui Regulament intern. Aceasta contribuie la rezultate mai bune la examenele de absolvire a ciclului gimnazial.         Altă experiență a fost  relatată de către managerul Gimnaziului ”Ștefan cel Mare” din s. Bravicea, dna Godovaniuc Elena,  cu referire la diversificarea formelor de evaluare la cultura comunicării prin lectură și prezentarea  celor citite la finele fiecărei luni. În culoarele instituției sunt acroșate  exemple de expresii corect - greșit, care sunt completate periodic.
Despre ” Calitatea completării rapoartelor de dezvoltare a copiilor ce s-au înscris în clasa întâi”,   a comunicat specialistul DÎTS, responsabil de educația timpurie, dna Prepeliță Ecaterina. S-a făcut trimitere la Metodologia de evaluare a copiilor din grupa pregătitoare conform Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului, necesitatea completării calitative a rapoartelor cu recomandări concrete pentru învățătorul clasei I.
O analiză a celor realizate de Secția Politici Educaționale și Management a DÎTS, a comunicat șeful secției, dna Buruiană Lidia.
54255919_2209511282474258_7007398795948326912_n.jpg