57101674_2265949573497095_4572042027176296448_o.jpg

La 17 aprilie 2019, în L.T.”Vasile Alecsandri”, or. Călărași, s-a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire. La seminarul raional au participat managerii instructivi ai instituțiilor de învățământ, specialiștii  DÎTS. În debutul seminarului dna Tihon Ina, directorul liceului, a trecut în revistă istoricul și realizările instituției de învățământ. Șeful secției MCFPC a DÎTS Călărași, dl Erezanu Mihai, a menționat că activitatea raională constituie o platformă de prezentare a bunelor practici ale colectivului didactic și un  schimb de experiențe cu colegii din alte instituții. Managerul instructiv, dna Rîpa Ana,

a prezentat agenda seminarului. În prima etapă cadrele manageriale au asistat la ore publice prezentate de: Spinei Lilia, învățătoare, GDÎ, Buga Tatiana, profesoară de geografie, GDÎ, Bagrii Angela, profesoară de limba și literatura română, GDD, Danu Tatiana, profesoară de fizică, GDD, Stefanuc Maria, profesoară de limba engleză, GDD, Balîc Violeta, profesoară de informatică GDD, Slovo Mircea, profesor de educație fizică, GDÎ, Stratan Ecaterina, profesoară de limba și literatura română, GDS. În etapa următoare managerii instructivi au participat în cadrul trainingului: ,,Calitatea comunicării: experiențe, perspective, optim educațional”, activitate care i-a avut în calitate de moderatori pe dna Rîpa Ana, director adjunct pentru instruire, GDÎ și Trifan Corina, psiholog școlar, GDÎ. Atelierul a avut ca obiectiv general reducerea barierelor în comunicarea educațională prin aplicarea comunicării asertive cu elevii, părinții profesorii. La finele seminarului doamna Gonța Elena, șeful DÎTS Călărași, a apreciat efortul depus de cadrele didactice, echipa managerială a L.T.”Vasile Alecsandri”  pentru a asigura un proces educațional de calitate, motivant, care corespunde standardelor educaționale contemporane. Activitatea raională s-a încheiat cu un Flashmob cu referire la siguranța online și  activitatea extracurriculară ,,Vin Floriile cu soare Și soarele cu Florii…”, având ca moderator pe dna Bob Maria, director adjunct pentru educație. Participanții la seminarul raional au menționat prestația înaltă a  cadrelor didactice și profesionalismul echipei manageriale pentru realizarea activității raionale.

57280490_2265951546830231_4888602196590985216_o.jpg