60161541_2301450153280370_3841747383260020736_n.jpg

Concursul raional la Geografie „Patria începe la mine acasă”, s-a desfăşurat pe data de 3 mai 2019, în incinta Centrului de instruire şi informare ecologică a ÎSRN „Plaiul Fagului”.

Imaginea ţării, frumuseţile fără egal ale patrimoniului ei natural au fost un prilej de meditaţie şi concurenţă între 12 echipe din raioanele Călăraşi şi Ungheni.

Echipele participante: elevi ai claselor a 8-a şi a 9-a, din gimnaziile Bahmut, Horodişte, Pîrjolteni, Dereneu, Pituşca, Vălcineţ, Onişcani, Temeleuţi; liceele teoretice „M.Eminescu” Sipoteni, „V.Alecsandri”, „M.Sadoveanu” or.Călăraşi şi Gimnaziul Corneşti, raionul Ungheni.

Concursul a fost organizat şi desfăşurat de către Ciorchină Maria, profesoară de geografie, grad didactic unu din Gimnaziul Bahmut.

În componenţa juriului au fost aleşi: Vornicescu Gheorghe, directorul ÎSRN „Plaiul Fagului”, Fedorenco Elena, lector-ghid în ÎSRN „Plaiul Fagului”, Buga Tatiana, profesoară de geografie, grad didactic unu, LT „V.Alecsandri”, Morozovschi Valentina, directorul Gimnaziului Corneşti, raionul Ungheni.

S-au propus patru probe de concurs:

a)La prima probă cu genericul „Patrimoniul comunităţii mele” echipele au prezentat ca temă de acasă un reportaj despre obiectivele naturale, socio-economice, culturale ale localitatăţii de baştină – locuri şi peisaje pitoreşti, monumente ale naturii etc.

b)Concursul erudiţilor „Natura Rezervaţiei „Plaiul Fagului”. Participanţii au răspuns la întrebări despre vegetaţia şi lumea animală a Rezervaţiei (test de itemi cu alegere multiplă şi o victorină „Copacul cu vorbe bune”) şi au realizat o aplicaţie practică de recunoaştere a animalelor şi păsărilor din rezervaţie.

c)Concursul de spoturi publicitare: pe foi de formatul A2 au promovat imaginea rezervaţiei.

d)La proba a patra cu genericul „Frumos şi sfânt acest pământ” echipele au realizat un test de itemi cu alegere multiplă şi o aplicaţie practică la conţinuturile: Condiţiile şi resursele naturale ale Republicii Moldova.

Toate echipele participante au obţinut rezultate frumoase.

Gimnaziul Onişcani - învingătorii – 189 puncte - locul întâi; Gimnaziul Bahmut – 164 puncte - locul doi; Gimnaziul Temeleuţi - 159 puncte - locul trei; LT „V.Alexandri” şi LT „M.Sadoveanu” – câte 155 puncte - menţiune.

Mulţumiri pentru implicare în organizarea şi buna desfăşurare a concursului aduc:        

Administraţiei Rezervaţiei Naturale „Plaiul Fagului”, în persoana directorului Vornicescu Gheorghe şi a directorului ştiinţific Curoş Boris;

Primarului Comunei Bahmut Godea Igor;

DÎTS Călăraşi, în persoana şefului DÎTS Gonţa Elena, şefului secţiei MCFPC Erezanu Mihai, specialistului principal Parfeni Mina;

Directorului Gimnaziului Bahmut Zemlinschi Galina şi corpului profesoral al Gimnaziului Bahmut.

60123723_2301450359947016_4115765085564043264_o.jpg60250954_2301450169947035_7952953206420537344_o.jpg