59687965_2301656226593096_4503938465930412032_n.jpg

La data de 08.05.2019, a avut loc ședința Consiliului Consultativ al DÎTS Călărași. Ședința a fost condusă de șeful DÎTS, dna Elena Gonța. Au fost prezenți managerii instituțiilor de învățământ general, instituțiilor de educație timpurie. La ordinea de zi au fost puse în discuție 4 chestiuni:

  1. Organizarea procesului de evaluare prin descriptori – componentă de bază în asigurarea calității în învățământul primar prezentată de Lidia Buruiană, șef secție DÎTS. Au fost accentuate aspectele prioritare ale evaluării criteriale prin descriptori. Ministerul Educației Culturii și Cercetării a pus la dispoziția cadrelor didactice, Ghidul metodologic Evaluarea Criterială prin Descriptori în învățământul primar, pentru implementarea cu succes a tendințelor de modernizare a evaluării. Efectele pozitive ale evaluării criteriale pentru autonomia școlarului mic, sunt analiza critică și reflexivă, formularea judecăților de valoare proprii.În concluzie, managerii şcolari, cadrele didactice au conştientizat importanţa implementării eficiente a ECD; în toate instituţiile de învățământ au fost organizate adunări cu părinţii elevilor claselor primare, în cadrul cărora s – au reliefat aspectele cele mai importate vizavi de schimbările   în procesul de evaluare a elevilor claselor primare.
  2. Rezultatele Olimpiadelor școlare,anul 2019, etapa raională”, prezentată de Mihai Erezanu , șef secție DÎTS Călărași Olimpiadele şcolare la disciplinele de studii, organizate de DÎTS Călăraşi s-au desfășurat în baza ,,Regulamentului de organizare și desfășurare a Olimpiadei Raionale a elevilor la disciplinele școlare”, aprobat în ședința Consiliului Administrativ din noiembrie 2018. La olimpiadă au participat 331 de elevi din 21 de instituții. Concursurile școlare s-au desfășurat în 5 etape. În final constatăm următorul clasament: Gimnazii: locul I – G. Onișcani (4), locul II - G. Temeleuți (4), locul III - Gimnaziul Pitușca (5), locul IV - Gimnaziul Bahmut, Gimnaziul „Ștefan cel Mare” (4). Clasamentul între licee se prezintă astfel: LT ,,Mihail Sadoveanu” – locul I cu 54 de premii, locul II- LT ,,V. Alecsandri” cu 38 de premii și locul III- LT ,,M. Eminescu” cu 20 premii și locul IV LT Țibirica cu 10 premii. Lotul olimpic raional care a participat la etapa națională a fost alcătuit din 52 de participanți înscriși la toate disciplinele școlare.
  3. Informația cu privire la Implementarea Codului de Etică al cadrului didactic în instituţiile de învăţământ general şi Respectarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de Etică la nivelul instituţiei de învăţământ a fost prezentată de specialistul principal în problemele resurse umane, dna Lipcan Maria. În carul prezentării s-a vorbit despre scopul Codului de Educației prin stabilirea unor standarde şi reguli de conduită pentru personalul vizat, creşterea prestigiului şi consolidarea autorităţii cadrelor de conducere, cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare. În vederea asigurării unui proces educaţional de calitate, cadrele de conducere, didactice şi didactice auxiliare sunt obligate să cunoască, respecte un set de norme de conduită. Codul de etică al cadrului didactic a fost implementat în toate instituţiile de învăţământ general, 25 instituţii de învăţământ şcolar şi 33 instituţii de educaţie timpurie prin acțiuni concrete. De asemenea s-a reamintit despre competențele, rolul și importanța funcționării Consiliului de Etică la nivelul instituției de învățământ care funcționează, în baza regulamentului-tip de organizare și funcționare a CE al instituției de învățământ general, aprobat prin ordinul ME nr. 1095 din 30 decembrie 2016.
  4. Șeful SAP Călărași, dna Lozinschi Iulia, a prezentat unele aspecte din studiul realizat de către UNICES în 2018 la subiectul ,,Gradul de corespundere a școlii la Standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva Școlii Prietenoase Copilului, a fost discută dimensiunea ,,INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ” din   documentul susnumit.În concluzie managerii școlari au scos în evidență o serie de efecte generate la nivelul instituțiilor școlare în conexiune cu cele patru concepte care fac referire la:disponibilitate, accesibilitate, acceptabilitate,adaptabilitate. Atenție deosebită s-a oferit mediului fizic din instituții și  cum influențează rezultatele școlare, starea de bine a copiilor, sănătatea și siguranța lor.59808292_2301656219926430_48204621281230848_o.jpg