78779135_2714732791952102_5015810941690839040_o.jpg

În anul curent de studii  instituțiile de învățământ sunt în  proces de implementare a curriculei, ediția 2019. În conformitate cu Planul managerial al DÎTS Călărași la 04 decembrie 2019 s-a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți ,,Transdisciplinaritatea în context curricular”. Activitatea a avut loc în Gimnaziul Vălcineț.

Administrația instituției a depus un efort maxim pentru buna organizare și desfășurare a activității date. În cadrul seminarului au avut loc diverse activități: ore publice, prezentări ale teatrului social, religios, training cu managerii instructivi.  Orele publice realizate de cadrele didactice au pus accentul pe elemente de pluridisciplinaritate și iterdisciplinaritate ca nivele noi de abordare integrată a curriculumului școlar. Participanții la seminarul raional au apreciat inalta prestație profesională a învățătorilor și profesorilor, care au venit cu practici bune în acest domeniu.  Elevii gimnaziului au prezentat activități cu un impact pozitiv în educarea generației tinere. În cadrul trainingului raional, moderat de Lupu Eugenia, director adjunc al instituției, cadrele manageriale au fost implicați în diverse activități de grup în selectarea strategiilor de învățare integrată, tipul produselor transdisciplinare, elaborarea unui proiect transdisciplinar. La finalul activității participanții au apreciat  efortul colectivului în implementarea cu succes a curriculei școlare.