83003591_2831668883591825_8388906096500146176_n.jpg

Cititul e ca patinatul, se învaţă prin practică,

 îi prinzi gustul tocmai exersând acest gust.

 („Cititorul din peşterăde  Rui Zink)

 

   Astăzi, 29.01.2020, ne-am convins că societatea noastră are sorţi de izbândă, are şanse de ieşire din labirintul social-economic, întrucât elevii, viitorul nostru, citesc, se bucură de cea mai frumoasă libertate: cea a lecturii. Unii o fac pe îndelete, cu stiloul în mână, alţii – devorând, zilnic, sute de pagini.

   În acest sens, DÎTS a realizat o activitate extracurriculară altfel- conferinţa ştiinţifică raională a elevilor: Cărţi care trimit la alte cărţi. 15 elevi ai raionului Călăraşi, împătimiţi de lectură, au vorbit frumos despre cărţile citite, făcând conexiuni între ele, au demonstrat că pot interpreta o lucrare literară din unghiuri diferite şi că dacă le place o temă, stilul unui autor, nu se opresc, ci caută, se documentează, perseverează, cumpără, împrumută cărţi, întru satisfacerea curiozităţii, lărgirea orizontului de cunoaştere şi fortificarea personalităţii.

  Comunicările au fost concepute diferit şi susţinute, în mare parte, destul de reuşit, unele prilejuind  desfătări intelectuale deosebite:

  1. Moraru Diana, cl. a 11-a, din LT M. Eminescu, vorbind despre romanele Unchiul din Paris de  A. Busuioc, Elevul Dima dintr-a şaptea de M. Drumeş şi interferenţele cu: tragediile Romeo şi Julieta, Hamlet de Shakespeare etc.;
  2. Stratu Gabriela, cl.a 12-a, din LT Ţibirica, ne-a frapat cu interlegăturile dintre cărţile: Cititorul” de B.Schlink, Doamna cu cățelul” de Cehov, Emilia Galotti ” de Gotthold Lessing, Bătrânul şi marea de E. Hemingway etc.
  3. Proscurov Eugen, clasa a 12-a, din LT Ţibirica, a prezentat cu mândrie dialogul dintre: Turnul întunecat” de Stephen King, Harry Potter ”de J.K. Rowling șiThe Shining” de Stephen King;
  4. Simion Daniela, de Yeonmi Park şi lucrările de referinţă din romanele sus-menţionate;
  5. Goja Maria, cl.a 12-a, din LT V. Alecsandri, a povestit despre documentarea făcută din psihanaliza lui Freid raportată la romanul lui C. Petrescu Patul lui Procust".
  6. Chicu Cătălina, cl. a 10-a, din  LT V. Alecsandri, a prezentat tema exterminării evreilor, din perspective romanelor: Tatuatorul de la Auschwitz" de Heather Morris, “Un baiat pe lista lui Schindler” de Leon Leyson.
  7. Mocanu Daniela, cl.a 8-a, din Gimn. Hogineşti, a avut aceeaşi temă de comunicare, ca şi precedent locutoare: exterminarea evreilor reflectată în romanele: Când infloreşte liliacul de Martha Hall Kelly; Privighetoarea de Kristin Hannan; Se numea Sarah de Tatiana de Rosnay.

  Exprimăm admiraţia noastră pentru toţi elevii cititori, participanţi la activitate, şi pentru profesorii care nu obosesc să prezinte ei înşişi cărţi, îndemnând discipolii s-o facă, ei fiind totodată modele de cititori:

 

Nr. d/o Instituţiile Numele, prenumele elevilor participanţi Clasele Numele, prenumele profesorilor coordonatori
1

Liceul Teoretic M. Eminescu

Morari Diana A 11-a U Oprea Olga
2

Liceul Teoretic M. Eminescu

Oanța Daniela A 10-a U Sturza Viorica
3

Liceul Teoretic M. Sadoveanu

Simion Daniela A 9-a B Florea Margareta
4

Liceul Teoretic M. Sadoveanu

Slobozian – Saibelei Marta A 11-a Prunici Lilia
5

Gimnaziul Temeleuţi

Baciu Augustina A 9-a Armanu  Anastasia
6

Liceul Teoretic Ţibirica

Stratu Gabriela A 12-a Ţurcanu Corina
7

Liceul Teoretic Ţibirica

Proscurov Eugen A 12-a Ţurcanu Corina
8

Liceul Teoretic V. Alecsandri

Goja Maria A 12-a U Stratan Ecaterina
9

Liceul Teoretic V. Alecsandri

Vames Gheorghe A 10-a U Stratan Ecaterina
10

Liceul Teoretic V. Alecsandri

Chicu Cătălina A 10-a R Stratan Ecaterina
11 Gimn. Rădeni Roşca Margareta A 9-a Gore Elena
12 Gimn. Horodişte Boboc Dumitrița A 9-a Chicu Vasilina
13 Gimn. Horodişte Bobeică Liliana A 9-a Chicu Vasilina
14

Gimn. Răciula

Morari Andrei A 8-a Guzic Iulia
15

Gimn. Dereneu

Scripnic Emilia A 9-a Stăvilă Silvia
16 Gimnaziul Hogineşti Mocanu Daniela A 8-a Railean Lidia

  Un deosebit impact l-a avut evenimentul, finalizând cu împrumutul cărţilor, prezentate de elevi, colegilor şi profesorilor din alte instituţii, astfel facilitând călătoria  şi viaţa lor.

Margareta Florea,

specialist principal-metodist, DÎTS Călăraşi

84413707_2831669090258471_377354134409445376_n.jpg