86625250_2865318220226891_2312192405396258816_n.jpg

Astăzi, 14 februarie 2020, patria cuvintelor vierene a fost ca o pâine caldă, fiindcă aici și-au găsit sălașul sufletele împătimite de creația poetului nostru național.

Pentru marcarea a 85 de ani de la naşterea „...lacrimei arzânde pe obrazul de gheaţă al Moldovei.” (Costel Zăgan), Direcției Învățământ, Tineret și Sport Călărași a organizat activitatea raională: Grigore Vieru, poetul dorurilor noastre, la Casa Raională de Cultură Ion Ungureanu. Astfel, 23 de montaje literare, din 22 de instituții de învățământ ale raionului, au fost puse în scenă, abordându-se teme diverse, diferit concepute și prezentate de elevii pedagogilor plenar antrenați în activitate: învățători, profesori de limba și literatura română, profesori de educația muzicală, directori adjuncți pentru educație:

Nr. d/o Instituţiile Autorii scenariilor Tematica abordată
1 LT V. Alecsandri (clasele primare) Leva Ina, Chitoroagă Svetlana

Copilăria

2 Școala Primară Călărași Leahu Galina Copilăria
3 Gimnaziul Ion Creangă Reazanţev Eudochia Mama
4 Gimnaziul Onișcani Ciobanu Lucia Mama
5 Gimn. Bravicea Godovaniuc Elena Casa părintească
6 Gimn. Pitușca Calancea Ina Casa părintească
7 Gimn. Vălcineț Lupu Eugenia Casa părintească
8 Gimnaziul Hoginești Railean Lidia Dragostea
9 Gimnaziul Bahmut Bădărău Violeta Dragostea
10 Gimnaziul Săseni

Praguza Viorica,

Aga Mariana

Dragostea
11 L T Țibirica Ţurcanu Corina Patria şi valorile naţionale
12 Gimnaziul Sadova Cozma Viorica Patria şi valorile naţionale
13 Gimnaziul Hîrjauca

Stratan Valentina,

Roşca Irina

Patria şi valorile naţionale
14 Gimnaziul Peticeni Catană Vera Limba română
15 Gimnaziul Pîrjolteni Badia Lilia Limba română
16 Gimnaziul Răciula

Guzic Iulia,

Golban Emilia

Istoria
17 Gimnaziul Rădeni

Stăvilă Silvia,

Gore Elena

Istoria
18 Gimnaziul Temeleuți Arman Anastasia Înaintaşii culturii naţionale: scriitorii, domnitorii…
19 L T V. Alecsandri Ursu Mariana Creaţia
20 LT M. Sadoveanu Ciubotaru Andrei Creaţia
21 Gimnaziul Horodiște Chicu Vasilina Înstrăinarea de valorile spirituale, morale, schimonosirea adevărului ştiinţific, istoric
22 Gimnaziul Dereneu Gore Viorica Înstrăinarea de valorile spirituale, morale, schimonosirea adevărului ştiinţific, istoric
23 LT M. Eminescu, Sipoteni Maimescu Parascovia Aforistica

Activitatea interdisciplinară a avut un farmec aparte datorită mesajelor optimiste ale elevilor claselor primare. Recitarea expresivă, cu trăirea profundă a cuvintelor de către reprezentanții: Gimnaziului Horodiște, Gimn. Onișcani, Gimn. Săseni, Gimn. Pîrjolteni, Gimn. Rădeni, Gimn. Temeleuți, LT M. Sadoveanu, Gimn. Dereneu, au servit modele de măiestrie interpretativă și de relație deosebită text-cititor. Îndemnurile mustind de vervă patriotică, din LT Țibirica, Gimn. Sadova, Gimn. Hîrjauca, cu exprimarea idealurilor poetului Gr. Vieru, au impresionat profund publicul. Recuzita potrivită și excelent încadrată în minispectacole: de la albinuțe, pâlcuri cu iarbă și flori (LT V. Alecsandri), la case în miniatură, umbrite de copaci, garduri împletite din nuiele... (Gimn. Pitușca) și până la îngerași (Gimn. Ion Creangă, Gimnaziul Dereneu), imagini, desene, picturi (Gimn. Temeleuți, Gimn. Pitușca, Gimn. Onișcani etc.) ne-au teleportat imaginar în universul sensibilizator al creației poetului nostru național. În scenă s-au împletit armonios artele, a fost multă culoare, expresivitate, muzică, mișcare plastică, talent și dragoste de viață.

Șeful DÎTS, Gonța Elena, a înmânat autorilor de scenarii diplome de gratitudine, îndemnând publicul să continue valorificarea operei vierene, procurarea volumelor de versuri ale poetului, exprimându-și totodată satisfacția numărului impresionant de instituții care au dat curs invitației de-a lua parte, valoric, la activitate.

86415894_2865318230226890_1613223702453813248_n.jpg 

85231281_2865318333560213_375606026885398528_n.jpg