88224523_2887391888019524_1103470050024620032_o.jpg

În conformitate cu Planul Managerial al DÎTS Călărași pentru anul școlar 2019-2020, Compartimentul Domeniul moral -  civic, la 25 februarie 2020, în incinta LT,,Vasile Alecsandri” or. Călărași, s-a desfășurat etapa raională a Turnamentului în domeniul Drepturilor copilului. La etapa raională au participat 4 echipe de elevi din Gimnaziului ,,Ion Creangă”, Gimnaziului Peticeni, Gimnaziului Bahmut, Gimnaziului Hîrjauca. Activitatea s- a desfășurat în sala de festivități. Echipele au prezentat rapoartele de monitorizare realizate în instituție/comunitate pe o perioadă de 2-3 luni. Comisia de concurs a apreciat motivația și implicarea echipelor în soluționarea diferitor probleme ale comunității școlare sau ale localităților de baștină. Succese tuturor la etapa republicană