136334404_3720088888083149_82643127245755817_n.jpg

Astăzi, 05.01.2021, la seminarul raional metodologic al profesorilor de limba şi literatura română, cu tema: ,,Planificarea și evaluarea procesului educațional la limba și literatura română, din perspectiva noului curriculum școlar”, cei 42 de pedagogi prezenţi online au asistat şi activat la realizarea următoarei agende:


1. Realizările comisiei metodice, în primul semestru al anului de studii 2020-2021.
/ Florea M. /
2. Planificarea și evaluarea procesului educațional la limba și literatura română, din perspectiva noului curriculum școlar.
/ Florea M. /
3. Din experiențele valorice ale colegilor, în vederea utilizării TIC, în cadrul procesului educaţional la limba şi literatura română:
• Gavriliță Raisa : Instruirea interactivă la distanță, cu utilizarea platformei GSuite şi a instrumentului Google Classroom ;
• Ursu Mariana: Instrumente online aplicate în activitatea la clasă: wordart.com, linoit.com, padlet.com, blogster.com, tricider.com, awwapp.com;
• Ciobanu Lucia: Plickers – metodă interactivă de evaluare și autoevaluare; Quizizz – instrument gratuit de evaluare.
Considerăm că activitatea de astăzi şi-a avut efectul sontat, întrucât:
1) S-au pus în valoare succesele obţinute de profesorii de limba şi literatura română, în primul semestru al anului curent de studii:
• Participarea în cadrul proiectului republican Educație online, în calitate de avizori și autori de lecții filmate în cl. a 9-a (Gavriliță R., Florea M.) și în cl.a 8-a (Gavriliță R.), completând biblioteca virtuală cu peste 40 de scenarii / lecții, îsoțite de prezentări.
• Lansarea cărţii a doua, de creaţie proprie, a Rodicăi Gavriliță: ,,Poeme de încălzit sufletul".
• Rezultatele concursului de lectură, La izvoarele înțelepciunii, etapele: raională, republicană ( Simion Daniela, cl. a X-a ,,U”, din L T ,,M. Sadoveanu”, locul 1, profesoară Florea M.;
Mogîldea Olivia, cl. a XI-a ,,R”, din L T ,,M. Sadoveanu”, mențiune, profesor Ciubotaru A).
• Aprecierea înaltă a activităţii profesoarei Gavriliță R., fiindu-i decernată distincția de stat - Meritul civic.
• Rezultatele concursului de cultivare a comunicării, Limba nostră-i o comoară (La etapa republicană a concursului, produsul elaborat de elevele cl. a XI-a, Panfil Alexandrina, Teleşcu Cristina, ghidate de profesoara Ţurcanu Corina, a luat locul 2.)
• La concursul profesional republican, Pledoarie pentru pedagogie, colegele noastre au prezentat produse digitale și s-au învrednicit de locuri premiante: Ursu Mariana, locul 1 (ca profesoară de limba engleză, pentru blogul întreţinut); Gavriliță Raisa, mențiune (pentru posterul elaborat interactiv de către elevi).
• Profesoara Gimnaziului Săseni, Goncearuc Aliona, merită a fi menționată pentru parteneriatele educaționale cu alte DÎ, instituții educaționale, fiind coordonatoare de proiecte, inclusiv a simpozionului național ,,Odă limbii române” şi a atelierului național ,,Lecturile care mi-au marcat devenirea”, la această activitate, 6 elevi ai Dumneaei s-au clasat pe locurile 2 și 3.
2) S-au pus în discuţie rezultatele evaluărilor externe, în cl.a 6-a, din şcoala naţională şi alolingvă, trasându-se direcţii de activitate, întru îmbunătăţirea stării de lucruri.
3) S-au trasat activităţile ce urmează a fi realizate, în semestrul al doilea, încă una fiind propusă şi acceptată de asistenţă: lansarea, online, a cărţii Rodicăi Gavriliţă ,,Poeme de încălzit sufletul".
4) S-au analizat secvenţe din proiectările calendaristice şi din însemnările făcute de profesori, în cataloagele şcolare, scanate, propunându-se idei de remediere a lacunelor.
5) Profesorii ce deţin comptenţe digitale bine formate: Raisa Gavriliţă, Mariana Ursu, Lucia Ciobanu au împărtăşit din experienţele valorice, ghidând colegii în vederea implementării instrumentelor digitale de activitate.
Certe sunt constatările: nimeni nu s-a născut învăţat; cât trăim, studiem, ne formăm, ne autoinstruim, comunicăm, pentru a deveni mai buni, mai competitivi.
Florea Margareta,
specialist principal, DÎTS Călăraşi

135646437_3720089694749735_8725906371868609136_n.jpg