135074271_3705945716164133_8887167147595588575_o.jpg

În zilele de 29 și 30 decembrie 2020, conform planului managerial al DÎTS Călărași și al Ministerului Educației Culturii și Cercetării, pentru cadrele didactice din învățământul primar, au fost desfășurate virtual activități de instruire și promovare a experienței din activitatea didactică.


Sesiunea de instruire cu cadrele didactice care predau în clasa a III-a (33 la număr), pentru modulul Educația digitală din cadrul disciplinei Educația tehnologică, a avut obiectivul de a informa despre conținutul curriculum-ului la modul, conținutul manualului digital. Formatoarele d. Spinei Lilia, învățătoare, grad didactic superior, LT ”V. Alecsandri” Călărași și d. Trifan Mariana, învățătoare, grad didactic doi, LT ”M. Eminescu” Sipoteni, au informat și accentuat despre nivelul de utilizare a noilor resurse tehnologice și tipurile de aplicații cu elevii mici, despre pregătirea, organizarea și desfășurarea activităților didactice.
În ziua a doua, învățătoarele Mîndrescu Niculina, Balan Lia, profesoară de limbă engleză, Școala Primară Călărași, Elhov Liubovi, Gimnaziul ”Ion Creangă”, Tatarciuc Vera, Gimnaziul Temeleuți, Chiorescu Lidia, Gimnaziul Bahmut, și-au relatat experiențele pozitive, avantaje și dezavantaje, probleme și soluții de rezolvare în vederea organizării și desfășurării evaluărilor sumative orale la disciplinele în învățământul primar. Învățătoarele Negru Lilia, Școala Primară Călărași, Chilcic Larisa, LT ”M. Eminescu” Sipoteni și-au exprimat opiniile personale despre organizarea activităților transdisciplinare, care la recomandările MECC s-au realizat în ultima săptămână din semestru. La această sesiune au participat 105 cadre didactice din învățământul primar din raion.