144550162_3784691788289525_7884202359701359821_o.png

Concursul „Pedagogul anului - 2021” are ca scop propagarea experienţei avansate a celor mai buni pedagogi care activează în instituţiile de invăţământ general din raion. În anul curent, s-au înscris pentru participare 5 cadre didactice: la categoria ,,Profesorul anului”- Țurcanu Corina, profesoară de limba și literatura română în LT Țibirica, grad didactic întâi, Heu Tatiana, profesoară de chimie în Gimnaziul Bahmut, GDD, Stăvilă Silvia, profesoară de limba și literatura română în Gimnaziul Rădeni,GDD, Golban Varvara, profesoară de limba franceză în Gimnaziul Răciula,GDD și la categoria ,,Învățătorul Anului”- Elhov Liubovi, învățătoare în Gimnaziul ,,Ion Creangă”, GDD. În perioada 18-29 ianuarie 2021 participanții au susținut probele prevăzute de Regulamentul concursului. Comisia raională de concurs a apreciat prestația, curajul, profesionalismul cadrelor didactice participante. În final, comisia raională urmează a identifica învingătorii și nominalizările conform categoriilor de participare,propunând pe cei mai competitivi pedagogi la etapa republicană a concursului

143449522_417621559564880_646042787479901060_n.jpg143547351_403590694276644_3083627425330019867_n.jpg