149566718_179403983969974_7828206746876982622_n.jpg

Astăzi, 12 februarie 2021, în pofida frigului şi a vântului de afară, inimile elevilor cititori s-au încălzit la cel mai frumos foc, al cunoaşterii, prilejuit de conferinţa raională a elevilor: Lecturile mele îndrăgite ce-mi dezvoltă personalitatea, organizată şi desfăşurată online de către DÎTS Călăraşi.

19 elevi participanţi, ghidaţi de 11 cadre didactice, din şase instituţii ale raionului, au prezentat din perspectivele descoperirii lumii şi a sinelui cele mai impresionante cărţi citite, care ,,le-au devenit ochi”.

Şi dacă ,,fiece text e o maşină leneşă care-i cere cititorului să facă o parte din munca ei.” (Umberto Eco), elevii au demonstrat cu prisosinţă competenţe lectorale, gândire critică, analitică, muncă intelectuală valorică.

Comunicatorii s-au referit la un spectru larg de cărţi bune şi foarte bune, din literatura română şi universală, clasică şi contemporană, dezvăluind gusturi diferite şi orizonturi largi:

Nr. dNr. d/o

Numele, prenumele elevului Instituţia Clasa Texte de referinţă
1

Vașchevici Mihaela

LT

,,M. Eminescu”

a 11-a U ,,Lectura - o desăvârșită călătorie interioară", cu referire la operele: ,,Povestea mea" de Michelle Obama, romanul ,,Mara" de I. Slavici, ,,Pacienta tăcută" de        Alex Michaelides
2

Olaru Roxana

LT                         ,,M. Sadoveanu” a 12-a R

,,Misterul de est” de Lucreţia Bîrlădeanu, ,,Procesul” de F. Kafka,

,,În căutarea timpului pierdut” de M. Poust

3

Slobozian Marta

LT                         ,,M. Sadoveanu” a 12-a R ,,Biblia”, ,,O samă de cuvinte” de  I. Neculce, ,,Pietre pentru templul meu” de L. Blaga
4

Negru Ana

LT                         ,,M. Sadoveanu” a 12-a R

,,Femeia de la fereastră” de A. J. Finn;  ,, Operaţiunea Monkeewrench” de             P.J. Tracy;

,,Bastarda Istambulului” de Elif Shafak

5.

Iepuraş Daniela,

LT

,,M. Eminescu”

a 10-a

,,Oamenii fericiți citesc și beau cafea" de Agnes Martin- Lugand, ,,Grădina de sticlă" de Tatiana Țâbuleac,

,,Jurnalul Annei Frank" de Anne Frank.

6.

Simion Daniela

LT                         ,,M. Sadoveanu”

a 10-a

U

1. ,,Un bărbat pe nume Ove" -         Fredrick Backman

2. ,,Tatăl celuilalt copil" - Parinoush Saniee

3. ,,Vremea minunilor" -                             Cătălin Dorian Florescu

7.

Panfila Alexandrina

LT Ţibirica a 11-a

„Faust” de Goethe;

„Maestrul și Margareta” de

Mihail Bulgacov și „Portretul lui                Dorian Grey” de Oscar Wilde

8.

Teleșcu Crina

LT Ţibirica a 11-a „Evgheni Oneghin” de A. Pușkin și „Zidul” de Jean -Paul Sartre
9.

Țurcanu Vlad

LT Ţibirica a 9-a

„Străinul” de A. Camus; „Idiotul” de                          F. Dostoevschi;

„Viață pe un peron” de Octavian Paler

10.

Harea Laura

LT                           ,,M. Sadoveanu” a 9-a A

Charlotte Brontë - ,,Jane Eyre”;

F. Scott Fitzgerald- ,, Marele Gatsby”

11.

Roșcov Valeria

LT                               ,,M. Sadoveanu” a 11-a U

"Lumina dintre oceane" de M.L. Stedman;

"Insomnii" de Irina Binder

12.

Ursachi Mihaela

Gimn. Bravicea a 9-a

„Lectura- o cale spre „a fi”:

M. Drumeș „Elevul Dima dintr-a şaptea”,

M. Sadoveanu „Baltagul”,

Svetlana Alexievici „Ultimii martori”

13.

Pruteanu Gheorghe

Gimn. Bravicea a 9-a

„Puterea magică a lecturii”:

Irving Stone „Agonie și extaz”,

Mircea Eliade „Nuntă în cer”,

Mayne Reid „Călărețul fără cap”

14.

Burlea Aliona

Gimn. Bravicea a 9-a

„Lectură-interiorizare-devenire”:

„Amintiri din viitor” de Andreea Russo,

„Hoțul de cărți” de Marcus Zusak

15.

Crudu Adriana

LT                                   ,,M. Sadoveanu” a 9-a ,,Repere morale în romanele: ,,Inocenții" de I. Parvulescu și " La capătul drumului" de L. Corobcă
16.

Josan Roxana

LT                                   ,,M. Sadoveanu” a 9-a

,,Trăiri unice inspirate de romanele: ,,Sub aceeași stea" de J. Green;

,,Privighetoarea " de C. Hanan

17.

Mocanu Daniela

Gimn. Hogineşti a 9-a

În căutarea     sinelui, din perspectiva operelor:

"La răscruce de vânturi" de Emily Bronte, "Rațiune si simțire" de Jane Austen , “Pe aripile vântului ” de Margaret Mitchell

18.

Aga Ecaterina

Gimn. Săseni a 9-a

,, Oamenii fericiți citesc și beau cafea" de                Agnes Martin-Lugand,
,,Viața e ușoară, nu-ți face griji" de                                   Agnes Martin-Lugand,
,,Arsă de vie" de Souad și                      Marie-Therese Cuny

19

Morari Diana

LT

,,M. Eminescu”

a 12-a U

Fluturi striviți” de M.Anjelais,

,,Flori pentru Alergernon” de Daniel Keys,

,,Pânză de păianjen” de Cella Serghi

Au impresionat luările de cuvânt ale tuturor participanţilor. În mod deosebit au fascinat elevii: Ana Negru prin forţa de convingere a deschiderii sufletului şi a ochilor datorită lecturilor; Marta Slobozian prin documentarea temeinică şi exemplificarea influenţei ,,Bibliei”, generatoarea hipertextelor, asupra gândirii umanităţii; Daniela Simion cu prezentarea originală, cu scheme, hărţi cognitive; Alexandrina Panfil prin spiritul analitic şi subtil, erudiţie; Vlad Ţurcanu prin vorba-i deosebită şi abordările filosofice ale existenţei umane; Roxana Josan cu mesajul motivaţional despre necesitatea lecturilor; Daniela Mocanu cu citate foarte bine selectate şi amplasate reuşit în contextul prezentării meditative; Ecaterina Aga, Diana Morari cu elementele de noutate aduse în abordarea textelor de referinţă etc.

   Înscriind cele mai frumoase file ale cărţilor proprii, petrecând cel mai frumos şi util timpul, elevii au desprins din lecturi lecţii de viaţă, idei călăuzitoare: fericirea-i trecătoare, viaţa e timp de învăţare ( Mihaela Vaşchevici), lumea e mare, ascunde o multitudine de mistere (Roxana Olaru), credinţa este salvatoare, binele întotdeauna biruie (Marta Slobozian), familia este liantul valorilor, trebuie preţuită, viaţa în singurătate e insuportabilă, inteligenţa artificială, ieşită de sub control, poate fi periculoasă (Ana Negru), calităţile morale ne ajută să depăşim situaţiile-limită ( Daniela Iepuraş), duritatea este ambalajul suferinţei, oamenii ne colorează viaţa, armonia familială asigură creşterea frumoasă a copiilor (Daniela Simion), un chip frumos poate ascunde un suflet hidos, puterea gândirii n-are limite, cuvântul poate sfida un sistem rău întocmit ( Alexandra Panfil), iniţierea, acceptarea, responsabilitatea, dragostea sunt experienţe-cheie în viaţa umană (Crina Teleşcu), aparenţele înşală, prietenia adevărată este foarte importantă (Laura Harea), munca, insistenţa sunt definitorii în cucerirea idealurilor (Valeria Roşcov), pacea, familia, prietenia, dragostea sunt coordonatele vieţii fericite (Mihaela Ursachi), fiecare om îşi are fricile sale, oamenii curajoşi trăiesc cu adevărat (Aliona Burlea), rezistenţa, iubirea, speranţa ne ajută să supravieţuim în situaţiile dificile (Adriana Crudu), să apreciem lucrurile frumoase, să acceptăm durerea, frumuseţea adevărată vine dinăuntru (Roxana Josan), să fim mai precauţi în raport cu oamenii din preajmă, demnitatea umană, îndrăzneala, curajul, verticalitatea, încrederea în reuşită sunt catalizatorii vieţii frumoase (Daniela Mocanu), să nu trăim doar cu imaginea trecutului neguros, să ne uităm cu încredere în viitor ( Ecaterina Aga), un grad înalt de inteligenţă nu înseamnă şi fericire, viaţa este prioritară, nimic nu valorează mai mult (Diana Morari).

Exprimăm înaltă preţuire cadrelor didactice călăuzitoare, modele de citori, îmblânzitoare de suflete şi minţi juvenile prin carte: Sturza Viorica, Oprea Olga, Maimescu Parascovia, din L T ,,M. Eminescu”, Sipoteni, Prunici Lilia, Florea Margareta, Gavriliță Raisa, Ciubotaru Andrei, din LT ,,M. Sadoveanu”, Ţurcanu Corina, din LT Ţibirica, Godovaniuc Elena, din Gimnaziul Bravicea, Rilean Lidia, din Gimnaziul Hogineşti, Aga Mariana, din Gimnaziul Săseni.

Florea Margareta,

specialist principal-metodist,

DÎTS Călăraşi

149206968_1141364309653481_7392505622855791199_n.jpg