156947939_3879511008807602_8394629001968795587_o.jpg

La data de 03.03.2021 a avut loc ședința Consiliului Consultativ, conform Planului Managerial al DÎTS, anul școlar 2020 -2021. Ședința s-a desfășurat în regim online, prezidată de către dna Gonța Elena, șef al DÎTS, cu participarea managerilor școlari și preșcolari. La ordinea de zi au fost puse în discuție 2 întrebări.

La prima chestiune, ,,Cu privire la rezultatele monitorizării activității serviciului psihologic în perioada anilor 2017 -2020”, psihologul din cadrul Serviciului de Asistență Psihopedagogică Tatarciuc Ionela, a prezentat rezultatele monitorizării activității serviciului psihologic în perioada anilor 2017-2020. A fost menționat faptul că se atestă o majorare a numărului persoanelor angajate în calitate de psiholog, în instituțiile de învățământ general, un fenomen îmbucurător.

Astfel, a fost precizat faptul că un factor important în asigurarea continuității serviciilor de asistență psihologică calitativă, este colaborarea cu toți actorii educaționali. Per general, psihologii din mediul educațional sunt deschiși spre colaborare, receptivi la necesitățile elevilor, părinților și cadrelor didactice și au efectuat atribuțiile de serviciu în conformitate cu normele legale.

    La a doua chestiune ,,Cu privire la Calitatea implementării curricula, 2019, la limba şi literatura română, în cl. a 5-a - a 6-a, a 10-a- a 11-a”, specialistul principal al Secției Management al Curriculumului și Formare profesională Continuă, dna Florea Margareta, a trecut în revistă acţiunile întreprinse la monitorizarea implementării curriculare: 1) Formarea a șapte formatori raionali, în centrele republicane, în vederea împlementării curriculare. 2) Formarea a 99 % dintre profesorii de limba și literatura română, întru asigurarea calității implementării curricula, 2019. 3)Planificarea și realizarea monitorizării implementării curriculei, 2019. 4) Elaborarea Agendei de monitorizare a implementării curricula, 2019 și expedierea ei în instituțiile raionului, pentru călăuză. 5) Proiectarea și realizarea seminarelor raionale, în vederea implementării aspectelor de noutate curriculară. 6) Verificarea aleatorie a proiectărilor calendaristice și contribuție la îmbunătățirea lor. 7) Verificarea calității întreținerii documentației școlare a profesorilor de limba și literatura română, inclusiv a completării cataloagelor școlare. 8) Administrarea a patru evaluări externe: în anul precedent, două, în anul curent, două, în clasele a 6-a, școala națională și alolingvă, în care se implementează curricula, al doilea an. 9) Asistarea la orele unor colegi. Dumneaei a evidenţiat punctele forte şi slabe înregistrate de comisia metodică raională, venind cu sugestii de remediere a lacunelor managerilor şcolari şi profesorilor de limba şi literatura română.

La Diverse, dna Gonța Elena a informat managerii școlari despre ordinul MECC nr. 218 din 02.03.2021 cu privire la prelungirea vacanței de primăvară în învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-202, cu 7 zile, suplimentar, de la 09.03.2021 până la 15.03.2021. S-a discutat despre desfășurarea lecțiilor în regim online, monitorizarea riguroasă a partiicipării elevilor, necesitățile și soluțiile pentru acei copii care nu au posibilități tehnice de includere la lecții. La fel, s-a vorbit și despre necesitatea monitorizării zilnice, în termeni solicitați, în instituțiile de învățământ a situației COVID-19

Totodată managerii preșcolari au fost atenționați cu privire la interzicerea în instituțiile preșcolare a produselor alimentare (dulciuri, prăjituri), pregătite la domiciliu de către părinți în perioada sărbătorilor de primăvară.