160124167_3899989506759752_1657051082079723659_n.jpg

Stimați părinți!

DÎTS Călărași anunță despre înscrierea copiilor în clasa I pentru anul de studii 2021-2022 care demarează la data de 15.03.2021.
 În vederea procedurii de înscriere a copiilor în clasa I-i, vă aducem la cunoștință reperele metodologice din actele normative ale Ministerului Educației Culturii și Cercetării ( Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, ordinul nr. 202 din 09.04.2015) și Codul Educației al RM, nr. 152 din 17.07.2014, după cum urmează:
1. În clasa I sunt înscrişi, în mod obligatoriu, fără probe de concurs, toţi copiii din districtul şcolar corespunzător.
2. Şcolarizarea devine obligatorie după împlinirea vârstei de 7 ani.
3. Şcolarizarea copiilor care nu au împlinit vârsta de 7 ani către începutul anului şcolar se decide în baza cererii părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai acestora, în funcţie de gradul de maturitate psihosomatică, confirmat de specialişti, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Codul Educației, art. 27,,organizarea învățământului primar”).
Procesul de înscriere a copiilor în clasa I, conform Metodologiei de înscriere în clasaI-i, are loc, după următorii pași:
1. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 7 ani către începutul anului școlar, au obligația să înscrie copiii în clasa I;
2. Înscrierea copilului în clasa I are loc în baza:
 a) Cererii părinților ori a reprezentantului legal ai acestora; la care vor fi anexate în fotocopii:
 b) Buletinul de identitate a părintelui/reprezentantului legal;
 c) Certificatul de naștere al copilului;
 d) Fișa medicală perfectată până la data înscrierii;
 e) Fotografii ale copilului (mărimea 3*4).
3. Prezentarea actelor false la înscrierea în clasa I se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
4. Procesul de înscriere se desfășoară în strictă conformitate cu orarul stabilit de Ministerul Educației în două etape succesive:
        -prima etapă de înscriere în clasa I a copiilor din districtul școlar stabilit pentru instituția de învățământ;
        - a două etapa de înscriere pe loturile libere a copiilor care provin dinafara districtului școlar stabilit pentru instituția de învățământ la care se aplică, precum și a copiilor din districtul școlar care din motive întemeiate nu s-au prezentat în prima etapă.
5. Instituțiile de învățământ vor aduce la cunoștință părinților copiilor din districtul școlar stabilit, informația despre procesul de înscriere a copiilor în clasa I în termenii indicați în orarul de înscriere a copiilor în clasa I, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.