Ministerul Educației vă informează că, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal (CNPDCP) a inclus un nou compartiment Copiii şi protecţia datelor pe site-ul oficial al instituţiei, în scopul creării unui sistem durabil de instruire continuă privind principiile de protecţie a datelor eu caracter personal, promovarea conceptelor de „viaţă privată" şi „protecţia datelor cu caracter personal". Acest compartiment conţine mai multe video-uri destinate în exclusivitate copiilor http: //datepersonale.md/md/copii-protectie/ prin care aceștia sunt informaţi despre importanţa protecţiei datelor cu caracter personal, instrumentele existente pentru luarea deciziilor referitoare la utilizarea şi dezvăluirea informaţiilor cu caracter personal ce-i vizează şi consecinţele negative ale prelucrării incorecte a datelor cu caracter personal, în scopul identificării posibilităţilor şi prezentării elevilor spoturile video sus menţionate.